Giải Toán lớp 3 trang 170 Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)Giải Toán lớp 3 trang 170 Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

Với giải bài tập Toán lớp 3 Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) trang 170 hay, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 3 biết cách làm bài tập Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) Toán lớp 3. Bên cạnh đó là lời giải vở bài tập Toán lớp 3 và bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 3 có lời giải chi tiết.

Quảng cáo

Bài 1 (trang 170 SGK Toán 3): <, >, = ?

27469…27470

70000 + 30000 …99000

85100…85099

80000 + 10000..99000

30000…29000+ 1000

90000 + 9000..99000

Lời giải:

27469 < 27470

70000 + 30000 > 99000

85100 > 85099

80000 + 10000 < 99000

30000 = 29000 + 1000

90000 + 9000 = 99000

Bài 2 (trang 170 SGK Toán 3): Tìm số lớn nhất trong các số sau:

a) 41590; 41800; 42360; 41785

b) 27898; 27989; 27899; 27998

Quảng cáo

Lời giải:

a) Số lớn nhất trong các số đã cho là: 42360

b) Số lớn nhất trong các số đã cho là: 27998

Bài 3 (trang 170 SGK Toán 3): Viết các số 69725; 70100; 59825; 67925 theo thứ tự từ bé đến lớn

Lời giải:

Các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

59825; 67925; 69725; 70100

Bài 4 (trang 170 SGK Toán 3): Viết các số 64900; 46900; 96400; 94600 theo thứ tự từ lớn đến bé

Lời giải:

Quảng cáo

Các số đã cho viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

96400; 94600; 64900; 46900

Bài 5 (trang 170 SGK Toán 3): Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng

Ba số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn?

A.2935; 3914; 2945

B. 6840; 8640; 4860

C.8763; 8843; 8853

D.3689; 3699; 3690

Lời giải:

Khoanh vào chữ C : C .8763; 8843; 8853

Bài giảng: Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) - Cô Nguyễn Thị Điềm (Giáo viên VietJack)

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 3 Chương 5 : Ôn tập cuối năm khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 3 các môn học