Giải Toán lớp 3 trang 174 Ôn tập về hình họcGiải Toán lớp 3 trang 174 Ôn tập về hình học

Với giải bài tập Toán lớp 3 Ôn tập về hình học trang 174 hay, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 3 biết cách làm bài tập Ôn tập về hình học Toán lớp 3. Bên cạnh đó là lời giải vở bài tập Toán lớp 3 và bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 3 có lời giải chi tiết.

Quảng cáo

Bài 1 (trang 174 SGK Toán 3): Trong hình bên

Trong hình bên Có mấy góc vuông? Nêu tên đỉnh và cạnh của mỗi góc vuông đó | Để học tốt Toán 3

a) Có mấy góc vuông? Nêu tên đỉnh và cạnh của mỗi góc vuông đó

b) Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nào? Trung điểm đoạn thẳng ED là điểm nào?

c) Xác định trung điểm đoạn thẳng AE và đoạn thẳng MN (tô đậm các trung điểm đó trên hình vẽ)

Lời giải:

a) Có 7 góc vuông

- Góc đỉnh A, cạnh AM, AE

- Góc đỉnh M, cạnh MB, MN

- Góc đỉnh M cạnh MA, MN

- Góc đỉnh N, cạnh NM, ND

- Góc đỉnh E, cạnh EN, EA

- Góc đỉnh C cạnh CB, CD

Quảng cáo

b) Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm M, (vì MA = MB). Trung điểm của đoạn thẳng ED là điểm N, (vì NE = ND)

Trung điểm của đoạn thẳng AE là điểm I (vì IA = IE)

Trung điểm của đoạn thẳng MN là điểm K (vì KM = KN)

Bài 2 (trang 174 SGK Toán 3): Tính chu vi tam giác có độ dài các cạnh là 35cm, 26cm, 40cm

Lời giải:

Chu vi tam giác đã cho là :

35 + 26 + 40 = 101 (cm)

Đáp số: 101cm

Bài 3 (trang 174 SGK Toán 3): Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 125m chiều rộng 68m

Quảng cáo

Lời giải:

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là :

(125 + 68) x 2 = 386 (m)

Đáp số: 386 m

Bài 4 (trang 174 SGK Toán 3): Một hình chữ nhật và một hình vuông có cùng chu vi. Biết hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng 40m. Tính độ dài cạnh hình vuông.

Lời giải:

Chu vi hình chữ nhật là :

(60 + 40) x 2 = 200 (m)

Cạnh hình vuông là :

200 : 4 = 50 (m)

Đáp số: 50 m

Quảng cáo

Bài giảng: Ôn tập về hình học - Cô Nguyễn Thị Điềm (Giáo viên VietJack)


Trắc nghiệm Toán 3 Bài tập Ôn tập về hình học (có đáp án)

Câu 1 : Cho hình vẽ:

Bài tập Ôn tập về hình học Toán lớp 3 có lời giải

Hình vẽ trên có số góc vuông là:

A. 2 góc vuông

B. 3 góc vuông

C. 4 góc vuông

D. 5 góc vuông

Câu 2 : Chu vi của hình chữ nhật khi chiều dài bằng 15 cm và chiều rộng bằng 8 cm là:

A. 23 cm

B. 36 cm

C. 46

D. 46 cm

Câu 3 : Một hình chữ nhật có chiều dài 25 cm và chiều rộng 23 cm. Một hình vuông có chu vi bằng chu vi của hình chữ nhật đó. Cạnh của hình vuông là:

A. 12 cm

B. 12 dm

C. 24 cm

D. 24 dm

Câu 4 : Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 45 cm, chiều rộng bằng Bài tập Ôn tập về hình học Toán lớp 3 có lời giải chiều dài. Diện tích của hình chữ nhật đó là:

A. 5 cm

B. 50 cm2

C. 225 cm2

D. 5 cm2

Câu 5 : Cho hình vẽ:

Bài tập Ôn tập về hình học Toán lớp 3 có lời giải

Diện tích của hình trên là:

A. 72 cm2

B. 216 cm2

C. 288 cm2

D. 298 cm2

Câu 6 : Cho đoạn thẳng PQ = 80 cm, có M là trung điểm của đoạn PQ, N là trung điểm của đoạn thẳng MQ. Độ dài đoạn thẳng MN là:

Bài tập Ôn tập về hình học Toán lớp 3 có lời giải

A. 20 cm

B. 40 cm

C. 60 cm

Câu 7 : Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Chu vi của hình tam giác có độ dài các cạnh 47cm, 55cm, 40cm là Bài tập Ôn tập về hình học Toán lớp 3 có lời giải cm

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 3 Chương 5 : Ôn tập cuối năm khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 3 các môn học