Giải Toán lớp 3 trang 169 Ôn tập các số đến 100 000Giải Toán lớp 3 trang 169 Ôn tập các số đến 100 000

Với giải bài tập Toán lớp 3 Ôn tập các số đến 100 000 trang 169 hay, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 3 biết cách làm bài tập Ôn tập các số đến 100 000 Toán lớp 3. Bên cạnh đó là lời giải vở bài tập Toán lớp 3 và bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 3 có lời giải chi tiết.

Quảng cáo

Bài 1 (trang 169 SGK Toán 3): Viết tiếp số thích hợp vào mỗi vạch

Viết tiếp số thích hợp vào mỗi vạch trang 169 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

a) 30 000; 40 000; 50 000;...; 70 000; 80 000; 90 000; 100 000.

b) 90 000; 95 000; 100 000.

Bài 2 (trang 169 SGK Toán 3): Đọc các số: 36982; 54175; 90631; 14034; 8066; 71459; 48307; 2003; 10005 (theo mẫu):

Mẫu: 36982 đọc là ba mươi sáu nghìn chín trăm tám mươi hai

Lời giải:

54175 đọc là năm mươi bốn nghìn một trăm bảy mươi lăm.

90631 đọc là chín mươi nghìn sáu trăm ba mươi mốt.

14034 đọc là mười bốn nghìn không trăm ba mươi bốn

8066 đọc là tám nghìn không trăm sáu mươi sáu

Quảng cáo

71459 đọc là bảy mươi mốt nghìn bốn trăm năm mươi chín

48307 đọc là bốn mươi tám nghìn ba trăm linh bảy

2003 đọc là hai nghìn không trăm linh ba

10005 đọc là mười nghìn không trăm linh năm

Bài 3 (trang 169 SGK Toán 3): a) Viết các số : 9725; 6819; 2096; 5204; 1005 (theo mẫu):

Mẫu: 9725 = 9000 + 700 + 20 + 5

b) Viết các tổng theo mẫu:

4000 + 600 + 30 + 1

7000 + 500 + 90 + 4

9000 + 900 + 90 + 9

9000 + 90

9000 + 9

Mẫu: 4000 + 600 + 30 + 1 = 4631

Quảng cáo

Lời giải:

a) 6819 = 6000 + 800 + 10 + 9

5204 = 5000 + 200 + 4

2096 = 2000 + 90 + 6

1005 = 1000 + 5

b) 9000 + 900 + 90 + 9 = 9999

7000 + 500 + 90 + 4 = 7594

9000 + 9 = 9009

9000 + 90 = 9090

Bài 4 (trang 169 SGK Toán 3): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2005; 2010; 2015;….;….

b) 14300; 14400; 14500;…;…

c)68000; 68010; 68020; …;…

Lời giải:

a) 2005; 2010; 2015;2020; 2025

b) 14300; 14400; 14500; 14600; 14700

c)68000; 68010; 68020; 68030; 68040

Bài giảng: Ôn tập các số đến 100 000 - Cô Nguyễn Thị Điềm (Giáo viên VietJack)


Trắc nghiệm Toán 3 Bài tập Ôn tập các số đến 100 000 (có đáp án)

Câu 1 : Số 52 425 được đọc là:

A. Năm hai bốn hai năm

B. Năm mươi hai nghìn bốn trăm hai lăm

C. Năm mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi lăm

D. Năm mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi lăm

Câu 2 : Điền số thích hợp vào chỗ trống theo mẫu:

Mẫu: 12 345=10 000 + 2 000 + 300 + 40 + 5

Bài tập Ôn tập các số đến 100 000 Toán lớp 3 có lời giải

Câu 3 : Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bài tập Ôn tập các số đến 100 000 Toán lớp 3 có lời giải

Câu 4 : Điền dấu >,< hoặc = vào chỗ trống:

Bài tập Ôn tập các số đến 100 000 Toán lớp 3 có lời giải

Câu 5 : Số lớn nhất trong các số 21783; 21873; 21387; 21837 là:

A. 21783

B. 21873

C. 21387

D. 21837

Câu 6 : Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

Bài tập Ôn tập các số đến 100 000 Toán lớp 3 có lời giải

Câu 7 : Số Ba mươi hai nghìn sáu trăm linh bốn viết là:

A. 32640

B. 32604

C. 36004

D. 23604

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 3 Chương 5 : Ôn tập cuối năm khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 3 các môn học