Giải Toán lớp 3 trang 68 bài Bảng chia 9Giải Toán lớp 3 trang 68 bài Bảng chia 9

Để học tốt Toán 3, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 3 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán 3. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để tham khảo lời giải chi tiết cho từng bài.

Quảng cáo

Bài 1 (trang 68 SGK Toán 3): Tính nhẩm:

18 : 9 =

27 : 9 =

54 : 9 =

63 : 9 =

45 : 9 =

72 : 9 =

36 : 9 =

63 : 9 =

9 : 9 =

90 : 9 =

81 : 9 =

72 : 8 =

Lời giải::

18 : 9 = 2

27 : 9 = 3

54 : 9 = 6

63 : 9 = 7

45 : 9 = 5

72 : 9 = 8

36 : 9 = 4

63 : 7 = 9

9 : 9 = 1

90 : 9 = 10

81 : 9 = 9

72 : 8 = 9

Quảng cáo


Bài 2 (trang 68 SGK Toán 3): Tính nhẩm:

9 x 5 =

9 x 6 =

9 x 7 =

9 x 8 =

45 : 9 =

54 : 9 =

63 : 9 =

72 : 9 =

45 : 5 =

54 : 6 =

63 : 7 =

72 : 8 =

Lời giải::

9 x 5 = 45

9 x 6 = 54

9 x 7 = 63

9 x 8 = 72

45 : 9 = 5

54 : 9 = 6

63 : 9 = 7

72 : 9 = 8

45 : 5 = 9

54 : 6 = 9

63 : 7 = 9

72 : 8 = 9

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Bài 3 (trang 68 SGK Toán 3): Có 35kg gạo, chia đều vào 9 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu kikogam gạo?

Lời giải::

Số kilogam gạo trong mỗi túi là:

45 : 9 = 5 (kg)

Đáp số: 5kg gạo

Bài 4 (trang 68 SGK Toán 3): Có 45kg gạo chia vào các túi, mỗi túi có 9kg. Hỏi có bao nhiêu túi gạo?

Lời giải::

Số túi gạo có tất cả là:

45 : 9 = 5 (túi).

Đáp số: 5 túi gạo

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 3 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000 khác:

Mục lục Giải bài tập Toán lớp 3 theo chương:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.