Giải Toán lớp 3 trang 163 bài Chia số có năm chữ số với số có một chữ số



Giải Toán lớp 3 trang 163 bài Chia số có năm chữ số với số có một chữ số

Để học tốt Toán 3, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 3 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán 3. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để tham khảo lời giải chi tiết cho từng bài.

Quảng cáo

Bài 1 (trang 163 SGK Toán 3): Tính

Tính 84848 chia 4, 24639 chia 3, 23436 chia 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải::

Tính 84848 chia 4, 24639 chia 3, 23436 chia 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 2 (trang 163 SGK Toán 3): Một cửa hàng có 36550kg xi măng đã bán 1/5 số xi măng đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kilogam xi măng?

Lời giải::

Số xi măng đã bán là:

36550 : 5 = 7310 (kg)

Số xi măng còn lại là:

36550 – 7310 = 29240 (kg)

Đáp số: 29240 kg xi măng

Quảng cáo

Bài 3 (trang 163 SGK Toán 3): Tính giá trị của biểu thức:

a) 69218 – 26736 : 3

30507 + 27876 : 3

b) (35281 + 51645) : 2

(45405 – 8221) :4

Lời giải::

a) 69218 – 26736 : 3 = 69218 – 8912 = 60306

30507 + 27876 : 3 = 30507 + 9292 = 39799

b) (35281 + 51645) : 2 = 86926 : 2 = 43463

(45405 – 8221) : 4 = 37184 : 4 = 9296

Quảng cáo

Bài 4 (trang 163 SGK Toán 3): Cho 8 hình tam giác mỗi hình như sau.

Cho 8 hình tam giác mỗi hình như sau trang 163 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Hãy xếp thành hình dưới đây:

Cho 8 hình tam giác mỗi hình như sau trang 163 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải::

Có thể xếp hình như sau:

Cho 8 hình tam giác mỗi hình như sau trang 163 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 3 Chương 4 : Các số đến 100 000 khác:

Mục lục Giải bài tập Toán lớp 3 theo chương:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.