Giải Toán lớp 3 trang 162 Luyện tậpGiải Toán lớp 3 trang 162 Luyện tập

Với giải bài tập Toán lớp 3 Luyện tập trang 162 hay, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 3 biết cách làm bài tập Luyện tập Toán lớp 3. Bên cạnh đó là lời giải vở bài tập Toán lớp 3 và bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 3 có lời giải chi tiết.

Quảng cáo

Bài 1 (trang 162 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính

a) 21718 x 4

12198 x 4

b) 18061 x 5

10670 x 6

Lời giải:

Đặt tính rồi tính 21718 x 4, 12198 x 4 | Để học tốt Toán 3

Bài 2 (trang 162 SGK Toán 3): Một kho chứa 63150 l dầu. người ta đã lấy dầu ra khỏi kho ba lần, mỗi lần lấy 10715 l dầu. hỏi trong kho còn lại bao nhiêu lít dầu?

Lời giải:

Số dầu đã chuyển ra khỏi kho là:

10715 x 3 = 32 145 (lít)

Số dầu còn lại trong kho là:

63150 – 32145 = 31005 (lít)

Đáp số: 31005 lít

Quảng cáo

Bài 3 (trang 162 SGK Toán 3): Tính giá trị của biểu thức

a) 10303 x 4 + 27854

21507 x 3 – 18799

b) 26742 + 14031 x 5

81025 – 12071 x 6

Lời giải:

a) 10303 x 4 + 27854 = 41212 + 27854 = 69066

21507 x 3 – 18799 = 64521 – 18799 = 45722

b) 26742 + 14031 x 5 = 26742 + 70155 = 96897

81025 – 12071 x 6 = 81025 – 72426 = 8599

Bài 4 (trang 162 SGK Toán 3): Tính nhẩm

Cách làm:

11000 x 3 = ?

Nhẩm 11 nghìn x 3 = 33 nghìn

Vậy 11000 x 3 = 33000

Quảng cáo

a) 3000 x 2

2000 x 3 =

4000 x 2 =

5000 x 2 =

b) 11000 x 2 =

12000 x 2 =

13000 x 3 =

15000 x 2 =

Lời giải:

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

a) 3000 x 2 = 6000

2000 x 3 = 6000

4000 x 2 = 8000

5000 x 2 = 10000

b) 11000 x 2 = 22000

12000 x 2= 24000

13000 x 3 = 39000

15000 x 2 = 30000


Giải bài tập Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 3 Chương 4 : Các số đến 100 000 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 3 các môn học