Giải Toán lớp 3 trang 164 bài Chia số có năm chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)Giải Toán lớp 3 trang 164 bài Chia số có năm chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)

Để học tốt Toán 3, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 3 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán 3. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để tham khảo lời giải chi tiết cho từng bài.

Quảng cáo

Bài 1 (trang 164 SGK Toán 3): Tính

Tính 14729 chia 2, 16358 chia 3, 25295 chia 4 | Để học tốt Toán 3

Lời giải::

Tính 14729 chia 2, 16358 chia 3, 25295 chia 4 | Để học tốt Toán 3

Bài 2 (trang 164 SGK Toán 3): Có 10250 m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m. Hỏi có thể may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy mét vài?

Quảng cáo

Lời giải::

Thực hiện phép chia : 10250 : 3 = 3416 (dư 2)

Vậy may được nhiều nhất 3416 bộ quần áo và còn thừa 2 m vải

Đáp số: 3416 bộ quần áo và thừa 2 m vải

Bài 3 (trang 164 SGK Toán 3): Số?

Viết số thích hợp vào ô trống trang 164 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải::

Viết số thích hợp vào ô trống trang 164 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3
Quảng cáo

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 3 Chương 4 : Các số đến 100 000 khác:

Mục lục Giải bài tập Toán lớp 3 theo chương:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.