Giải Toán lớp 3 trang 166 Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)Giải Toán lớp 3 trang 166 Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)

Với giải bài tập Toán lớp 3 Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) trang 166 hay, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 3 biết cách làm bài tập Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) Toán lớp 3. Bên cạnh đó là lời giải vở bài tập Toán lớp 3 và bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 3 có lời giải chi tiết.

Quảng cáo

Bài 1 (trang 166 SGK Toán 3): Có 40 kg đường đựng đều trong 8 túi. Hỏi 15 kg đường đựng trong mấy túi như thế?

Lời giải:

Tóm tắt: 49kg : 8 túi

15kg :…túi

Số kilogam đường đựng trong mỗi túi là:

40 : 8 = 5 (kg)

Số túi cần có để đựng hết 15kg đường là:

15 : 5 = 3 (kg)

Đáp số: 3 túi

Bài 2 (trang 166 SGK Toán 3): Cứ 4 cái áo như nhau thì cần có 24 cúc áo. Hỏi có 42 áo thì dùng cho máy cái áo như thế?

Quảng cáo

Lời giải:

Số cúc cho mỗi loại áo là:

24 : 4 = 6 (cúc)

Số áo loại đó dùng hết 42 cúc áo là :

42 : 6 = 7 (áo)

Đáp số: 7 áo

Bài 3 (trang 166 SGK Toán 3): Cách làm nào đúng, cách làm nào sai

a) 24 : 6 :2 = 4 : 2 = 2

b) 24 : 6: 2 = 24 : 3 = 8

c) 18 : 3 x 2 = 18 : 6 = 3

d) 18 : 3 x 2 = 6 x 2 = 12

Quảng cáo

Lời giải:

a) 24 : 6 : 2 = 4 : 2 = 2 => Đ

b) 24 : 6 : 2 = 24 : 3 = 8 => S

c) 18 : 3 x 2 = 18 : 6 = 3 => S

d) 18 : 3 x 2 = 6 x 2 = 12 => Đ

Bài giảng: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) - Cô Nguyễn Thị Điềm (Giáo viên VietJack)


Lý thuyết Bài toán rút về đơn vị

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Lý thuyết:

Cách giải và trình bày bài toán rút về đơn vị.

Bước 1: Tìm giá trị của một đơn vị.

Bước 2: Tìm giá trị của các nhóm theo yêu cầu.

Ví dụ: Có 35 lít nước mắm chia đều vào 5 can. Hỏi mỗi can có mấy lít nước mắm?

Lời giải:

Mỗi can có số lít nước mắm là:

35 : 5 = 7 (lít)

Đáp số: 7 lít.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Phương pháp:

Bước 1: Tìm giá trị của một đơn vị.

Bước 2: Tìm giá trị của các nhóm theo yêu cầu.

Ví dụ 1: Có 24 viên thuốc chứa đều trong 3 vỉ. Hỏi 6 vỉ như thế có bao nhiêu viên thuốc?

Lời giải:

Mỗi vỉ có số viên thuốc là:

24 : 3 = 8 (viên)

6 vỉ như thế có số viên thuốc là:

6 × 8 = 48 (viên)

Đáp số: 48 viên

Ví dụ 2:Có 40kg đường được đựng đều trong 5 túi. Hỏi 32kg đường đựng trong mấy túi như thế?

Lời giải:

Mỗi túi chứa số ki-lô-gam đường là:

40 : 5 = 8 (kg)

Số túi cần để đựng 32kg đường là:

32 : 8 = 4 (túi)

Đáp số: 4 túi

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 3 Chương 4 : Các số đến 100 000 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 3 các môn học