Bài tập Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Bài tập Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 1 : Kết quả của phép toán 12345 x 3 là:

A. 36035

B. 37035

C. 36925

D. 37925

Câu 2 : Điền số thích hợp vào chỗ trống: 23132 x 4 = ............

Bài tập Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải
\

Câu 3 : Điền số thích hợp vào chỗ trống để chuyển tổng sau thành phép nhân.

Bài tập Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 4 : Tính nhẩm: 22000 x 4 = .............

Bài tập Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 5 : Một xe chở 23456 kg than. Ba xe như vậy chở được bao nhiêu ki-lô-gam than?

A. 70368 kg

B. 79368 kg

C. 69368 kg

D. 60368 kg

Câu 6 : Một sân chơi hình vuông có độ dài mỗi cạnh bằng 20180 mm. Chu vi của sân chơi đó là:

A. 80720 mm

B. 80520 mm

C. 80420 mm

D. 80540 mm

Câu 7 : Biết: x : 12745 = 4 . Giá trị của x là:

A. 48980

B. 49980

C. 50980

D. 49870

Câu 8 : Điền dấu >, < hoặc = vào chỗ trống:

Bài tập Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 9 : Giá trị của biểu thức 24183 x 4 - 22055 là:

A. 75977

B. 74977

C. 76977

D. 74677

Câu 10 : Điền số còn thiếu trong bảng sau:

Bài tập Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 11 : Điền số còn thiếu trong bảng sau:

Bài tập Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 12 : Cho phép tính:

Bài tập Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 13 : Điền số thích hợp vào chỗ trống: Thùng thứ nhất đang chứa 13005 lít dầu. Số dầu của thùng thứ hai gấp hai lần số dầu của thùng thứ nhất.

Bài tập Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 14 : Cho x : 5 + 1515 = 9938 x 2. Giá trị của x là:

A. 91805

B. 90805

C. 91705

D. Cả ba đáp án A, B, C đều sai

Câu 15 : Sắp xếp kết quả các phép tính sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

Bài tập Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu : Điền số thích hợp vào chỗ trống: Một số chia cho 4 rồi lấy kết quả trừ đi 23018 thì bằng 56.

Bài tập Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Xem thêm các bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 3 chọn lọc, có đáp án chi tiết hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học