Bài tập Chia số có năm chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Bài tập Chia số có năm chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 1 : Kết quả của phép chia 26541:3 là:

A. 8846

B. 8847

C. 8848

D. 8849

Câu 2 : Giá trị của phép toán 15105 : 5 = 321. Đúng hay sai?

Bài tập Chia số có năm chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 3 : Điền số thích hợp vào chỗ trống trong bảng sau:

Bài tập Chia số có năm chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 4 : Nhẩm nhanh kết quả của phép tính 60000 : 2.

Bài tập Chia số có năm chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 5 : Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bài tập Chia số có năm chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 6 : Một sợi dây dài 31230 cm. Người ta cắt đi Bài tập Chia số có năm chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải sợi dây đó. Vậy sợi dây còn lại số xăng-ti-mét là:

A.5205 cm

B. 525 cm

C. 26025 cm

D. 30705 cm

Câu 7 : Giá trị của biểu thức 48325 - 96232:4 là:

A. 24268

B. 24267

C. 24269

D. 24270

Câu 8 : Biết: x x 8 = 32132 + 54324 . Giá trị của x là:

A. 10806

B. 10807

C. 10808

D. 10809

Câu 9 : Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bài tập Chia số có năm chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 10 : Dùng dấu >,< hoặc = thích hợp rồi đặt vào ô trống:

Bài tập Chia số có năm chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 11 : Cho phép chia sau:

Bài tập Chia số có năm chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 12 : Một cửa hàng có 5 hộp bi, mỗi hộp có 2416 viên bi. Nếu họ chia đều số bi trong các hộp đó vào 4 túi thì mỗi túi có chứa số viên bi là:

A. 320 viên bi

B. 604 viên bi

C. 3020 viên bi

D. 2000 viên bi

Câu 13 : Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Một hình vuông có chu vi bằng 40080cm. Cạnh của hình vuông là: Bài tập Chia số có năm chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 14 : Nếu lấy số chẵn lớn nhất có năm chữ số giảm đi 2 lần rồi thêm vào 1056 đơn vị thì em thu được kết quả bằng bao nhiêu ?

Bài tập Chia số có năm chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 15 : Cho biểu thức: 41087 : x = 3 (dư 2).

Bài tập Chia số có năm chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 16 : Điền số thích hợp vào chỗ trống: Một số được gấp lên 5 lần rồi giảm đi 6 lần thì được số bé nhất có 5 chữ số.

Bài tập Chia số có năm chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Xem thêm các bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 3 chọn lọc, có đáp án chi tiết hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên