Tính giá trị của biểu thức 69218 – 26736 chia 3, 30507 + 27876 chia 3Tính giá trị của biểu thức 69218 – 26736 chia 3, 30507 + 27876 chia 3

Bài 3 (trang 163 SGK Toán 3): Tính giá trị của biểu thức:

a) 69218 – 26736 : 3

30507 + 27876 : 3

b) (35281 + 51645) : 2

(45405 – 8221) :4

Lời giải:

Quảng cáo

a) 69218 – 26736 : 3 = 69218 – 8912 = 60306

30507 + 27876 : 3 = 30507 + 9292 = 39799

b) (35281 + 51645) : 2 = 86926 : 2 = 43463

(45405 – 8221) : 4 = 37184 : 4 = 9296

Quảng cáo

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 3 Chương 4 : Các số đến 100 000 bài Chia số có năm chữ số với số có một chữ số khác:

Mục lục Giải bài tập Toán lớp 3 theo chương:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chia-so-co-nam-chu-so-voi-so-co-mot-chu-so.jsp