Giải Toán lớp 3 trang 121 bài Làm quen với chữ số La MãGiải Toán lớp 3 trang 121 bài Làm quen với chữ số La Mã

Để học tốt Toán 3, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 3 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán 3. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để tham khảo lời giải chi tiết cho từng bài.

Quảng cáo

Bài 1 (trang 121 SGK Toán 3): Đọc các số viết bằng chữ số La Mã sau đây:

I, III, V, VII, IX , XI, XXI

II, IV, VI, VIII, X, XII, XX

Lời giải::

Đọc như sau : Một, ba, năm, bảy, chín, mười một, hai mươi mốt

Hai, bốn, sáu, tám, mười, mười hai, hai mươi

Đọc các số viết bằng chữ số La Mã sau đây I, III, V, VII, IX , XI, XXI | Để học tốt Toán 3
Quảng cáo

Bài 2 (trang 121 SGK Toán 3): Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Đồng hồ chỉ mấy giờ trang 121 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3 Đồng hồ chỉ mấy giờ trang 121 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải::

- Đồng hồ ở hình A chỉ 6 giờ

- Đồng hồ ở hình B chỉ 12 giờ

- Đồng hồ ở hình C chỉ 3 giờ

Bài 3 (trang 121 SGK Toán 3): Hãy viết các số II, VI, V, VII, IV, IX, XI

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé

Quảng cáo

Lời giải::

a) Các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn như sau :

II, IV, V, VI, VII, IX, XI

b) Các số đã cho viết theo thứ tự từ lớn đến bé như sau :

XI, IX, VII, VI, V, IV, II

Bài 4 (trang 121 SGK Toán 3): Viết các số từ 1 đến 12 bằng chữ số La Mã

Lời giải::

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI ,XII

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 3 Chương 3 : Các số đến 10 000 khác:

Mục lục Giải bài tập Toán lớp 3 theo chương:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.