Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 40: Luyện tập chung (trang 100, 101) - Kết nối tri thức

Với giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 100, 101 Bài 40: Luyện tập chung sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1.

Giải vở bài tập Toán lớp 3 Bài 40: Luyện tập chung (trang 100, 101) - Kết nối tri thức

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 Bài 40 Tiết 1 trang 100

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 100 Bài 1: Đặt tính rồi tính.

116 × 5      308 × 3      815 : 5      642 :3

...............      ...............     ...............     ...............

...............      ...............     ...............     ...............

...............      ...............     ...............     ...............

Lời giải:

Quảng cáo

×116 5¯ 580        ×308 3¯ 924

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 100 Bài 40 Tiết 1 | Kết nối tri thức

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 100 Bài 2: Số?

a) Số 12 gắp lên 3 lần được số Vở bài tập Toán lớp 3 trang 100 Bài 40 Tiết 1 | Kết nối tri thức.

b) Số 12 giảm đi 2 lần được số Vở bài tập Toán lớp 3 trang 100 Bài 40 Tiết 1 | Kết nối tri thức .

c) Số tìm được ở câu a gấp Vở bài tập Toán lớp 3 trang 100 Bài 40 Tiết 1 | Kết nối tri thức lần số tìm được ở câu b.

Lời giải:

a) Số 12 gấp lên 3 lần ta được số:

12 × 3 = 36

b) Số 12 giảm đi 2 lần được số:

12 : 2 = 6

c) Số tìm được ở câu a gấp số số tìm được ở câu b số lần là:

36 : 6 = 6 (lần)

Ta điền số vào ô trống như sau:

a) Số 12 gắp lên 3 lần được số Vở bài tập Toán lớp 3 trang 100 Bài 40 Tiết 1 | Kết nối tri thức

b) Số 12 giảm đi 2 lần được số Vở bài tập Toán lớp 3 trang 100 Bài 40 Tiết 1 | Kết nối tri thức.

c) Số tìm được ở câu a gấp Vở bài tập Toán lớp 3 trang 100 Bài 40 Tiết 1 | Kết nối tri thức lần số tìm được ở câu b.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 100 Bài 3: Can thứ nhất có 2 l nước. Số lít nước ở can thứ hai gấp 5 lần số lít nước ở can thứ nhất. Hỏi:

a) Cả hai can có bao nhiêu lít nước?

b) Can thứ hai có nhiều hơn can thứ nhất bao nhiêu lít nước?

Lời giải:

a) Can thứ hai có số lít nước là:

2 × 5 = 10 (l)

Cả hai can có số lít nước là:

2 + 10 = 12 (l)

b) Can thứ hai nhiều hơn can thứ nhất số lít nước là:

10 – 2 = 8 (l)

Đáp số: a) 12 l

b) 8 l

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 Bài 40 Tiết 2 trang 101

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 101 Bài 1:

a) Tính giá trị của biểu thức

473 + 18 – 215 = ……………

      = ……………..

370 – (319 – 270) = …………….

      = ……………

185 + 71 × 2 = ………………..

     = ………………..

38 + 72 × 3 = ………………….

     = …………………

b) Viết biểu thức vào chỗ chấm cho thích hợp.

Trong câu a, biểu thức có giá trị lớn nhất là:……………….., biểu thức có giá trị bé nhất là………………….

Lời giải:

Quảng cáo

a)

473 + 18 – 215 = 491 – 215

       = 276

370 – (319 – 270) = 370 – 49

       = 321

185 + 71 × 2 = 185 – 142

       = 327

38 + 72 × 3 = 38 + 216

       = 254

b) Trong câu a, biểu thức có giá trị lớn nhất là: 185 + 71 × 2, biểu thức có giá trị bé nhất là 38 + 72 × 3

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 101 Bài 2: Mấy tháng trước, bác Năm mua một con lợn cân nặng 9 kg về nuôi. Bây giờ con lợn đó cân nặng 36 kg. Hỏi:

a) Bây giờ con lợn cân nặng gấp mấy lần lúc mới mua về?

b) Bây giờ con lợn đó nặng hơn lúc mới mua về bao nhiêu ki – lô – gam?

Lời giải:

a) Cân nặng bây giờ của con lợn gấp cân nặng lúc mới mua về số lần là:

36 : 9 = 4 (lần)

b) Bây giờ con lợn đó nặng hơn lúc mới mua về là:

36 – 9 = 25 (kg)

Đáp số: a) 4 lần;

b) 25 kg.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 101 Bài 3: Tính giá trị biểu thức bằng cách thuận tiện.

a) 9 × 2 × 5 = ………………….

     = ………………….

     = ………………….

b) 5 × 7 × 2 = ………………….

     = …………………..

     = ………………….

Lời giải:

Quảng cáo

a) 9 × 2 × 5 = 9 × (2 × 5)

     = 9 × 10

     = 90

b) 5 × 7 × 2 = (5 × 2) × 7

     = 10 × 7

     = 70

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 101 Bài 4: Số?

40 giảm đi 5 lần thì được một số. Vậy 40 gấp số đó Vở bài tập Toán lớp 3 trang 101 Bài 40 Tiết 2 | Kết nối tri thức lần.

Lời giải:

Ta giảm một số lần đi để được một số.

Số lần đó chính là số lần số ban đầu gấp số nhận được khi đã giảm đi số lần.

Ta điền như sau:

40 giảm đi 5 lần thì được một số. Vậy 40 gấp số đó Vở bài tập Toán lớp 3 trang 101 Bài 40 Tiết 2 | Kết nối tri thức lần.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác