Giải Toán lớp 3 trang 111 Hình tròn, tâm, đường kính, bán kínhGiải Toán lớp 3 trang 111 Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

Với giải bài tập Toán lớp 3 Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính trang 111 hay, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 3 biết cách làm bài tập Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính Toán lớp 3. Bên cạnh đó là lời giải vở bài tập Toán lớp 3 và bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 3 có lời giải chi tiết.

Quảng cáo

Bài 1 (trang 111 SGK Toán 3): Nêu tên các bán kính, đường kính có trong mỗi hình tròn

Nêu tên các bán kính, đường kính có trong mỗi hình tròn trang 111 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Quảng cáo

a) Bán kính: OM, ON, OP, OQ

Đường kính: MN, PQ 

b) Bán kính: OA, OB

Đường kính: AB 

Bài 2 (trang 111 SGK Toán 3): Em hãy vẽ hình tròn có :

a) Tâm O, bán kính 2cm

b) Tâm I, bán kính 3cm

Lời giải:

a) Đường tròn tâm O, bán kính 2 cm

Em hãy vẽ hình tròn có Tâm O, bán kính 2cm trang 111 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

b) Đường tròn tâm I, bán kính 3 cm

Em hãy vẽ hình tròn có Tâm O, bán kính 2cm trang 111 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3
Quảng cáo

Bài 3 (trang 111 SGK Toán 3): a) Vẽ bán kính OM, đường kính CD hình tròn sau :

Vẽ bán kính OM, đường kính CD hình tròn sau trang 111 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

b) Câu nào đúng, câu nào sai ?

- Độ dài đoạn thẳng OC dài hơn độ dài đoạn thẳng CD

- Độ dài đoạn thẳng OC ngắn hơn độ dài đoạn thẳng OM

- Đô dài đoạn thẳng OC bằng một phần hai độ dài đoạn thẳng CD

Lời giải:

a) Học sinh tự nối tâm của đường tròn tới điểm bất kì trên đường biên của đường tròn ta được bán kính của đường tròn

Vẽ bán kính OM, đường kính CD hình tròn sau trang 111 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

b)- Độ dài đoạn thẳng OC dài hơn độ dài đoạn thẳng CD (sai)

- Độ dài đoạn thẳng OC ngắn hơn độ dài đoạn thẳng OM (sai)

- Đô dài đoạn thẳng OC bằng một phần hai độ dài đoạn thẳng CD (đúng)

Quảng cáo

Bài giảng: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính - Cô Nguyễn Thị Điềm (Giáo viên VietJack)


Lý thuyết Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Lý thuyết: 

Lý thuyết Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính lớp 3 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 3

Hình tròn tâm O, bán kính OM, đường kính AB.

Nhận xét: 

Trong một hình tròn: 

+ Tâm O là trung điểm của đường kính AB.

+ Độ dài đường kính gấp hai lần độ dài bán kính.

Ví dụ: Xác định tâm của hình tròn trong hình vẽ sau: 

Lý thuyết Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính lớp 3 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 3

Lời giải: 

Hình tròn đã cho có tâm M.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Xác định tâm, đường kính, bán kính của một hình tròn.

Phương pháp: Tâm của một hình tròn là trung điểm của đường kính.

Ví dụ: Nêu tên tâm đường tròn, bán kính, đường kính có trong hình sau: 

Lý thuyết Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính lớp 3 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 3

Lời giải:

Hình tròn đã cho có tâm I, đường kính GH, bán kính GI, IH.

AB không là đường kính của đường tròn tâm I.

Dạng 2: Tính độ dài bán kính khi biết đường kính và ngược lại

Phương pháp: Độ dài đường kính gấp hai lần độ dài bán kính.

Ví dụ 1: Cho đường tròn tâm O có đường kính bằng 10cm. Hỏi bán kính của đường tròn tâm O bằng bao nhiêu? 

Lời giải:

Bán kính của đường tròn tâm O là: 

10 : 2 = 5 (cm)

Đáp số: 5cm

Ví dụ 2: Cho hình vẽ sau: 

Lý thuyết Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính lớp 3 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 3

 Biết độ dài đoạn thẳng MI bằng 4cm, hỏi độ dài đoạn thẳng AB bằng bao nhiêu? 

Lời giải: 

Hình tròn đã cho có tâm I, bán kính MI = 4cm, đường kính AB. 

Độ dài đoạn thẳng AB là: 

4 × 2 = 8 (cm)

Đáp số: 8cm

Dạng 3: Vẽ hình tròn khi biết độ dài của bán kính hoặc đường kính

Phương pháp: 

Sử dụng compa để vẽ hình tròn:

– Chọn một điểm làm tâm của hình tròn.

– Mở compa theo khoảng cách bằng bán kính cho trước.

– Đặt một chân cố định của compa trùng với tâm, chân bút chì còn lại di chuyển và quay một vòng, điểm đầu trùng với điểm cuối cùng để được một hình tròn.

Ví dụ 1: Vẽ đường tròn tâm O, đường kính 6cm.

Lời giải: 

Độ dài bán kính của đường tròn tâm O là: 6 : 2 = 3 (cm)

Lấy điểm O làm tâm của đường tròn.

Mở compa một khoảng 3cm.

Đặt đầu nhọn của compa trùng với điểm O, quay một vòng compa  ta được hình tròn cần vẽ: 

Lý thuyết Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính lớp 3 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 3


Trắc nghiệm Toán 3 Bài tập Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính (có đáp án)

Câu 1 : Cho hình vẽ:

Bài tập Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính Toán lớp 3 có lời giải

I là tâm của hình tròn này. Đúng hay sai ?

Bài tập Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính Toán lớp 3 có lời giải

Câu 2 : Cho hình vẽ:

Bài tập Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính Toán lớp 3 có lời giải

Bán kính của hình tròn là:

A. MN

B. ML

C. JK

D. OJ

Câu 3 : Cho hình vẽ:

Bài tập Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính Toán lớp 3 có lời giải

Độ dài đoạn thẳng IM dài hơn độ dài đoạn thẳng IA. Đúng hay sai ?

Bài tập Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính Toán lớp 3 có lời giải

Câu 4 : Cho các nhận xét sau, nhận xét nào sai?

A.Trong một hình tròn, các bán kính có độ dài bằng nhau.

B. Trong một hình tròn, độ dài bán kính bằng độ dài đường kính.

C. Trong một hình tròn, độ dài bán kính bé hơn độ dài đường kính.

D. Trong một hình tròn, các đường kính có độ dài bằng nhau.

Câu 5 : Cho hình vẽ sau biết AB=18 cm:

Bài tập Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính Toán lớp 3 có lời giải

Câu 6 : Cho hình vẽ sau, đoạn thẳng IM=8 cm

Bài tập Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính Toán lớp 3 có lời giải

Câu 7 : Cho hình vẽ sau:

Bài tập Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính Toán lớp 3 có lời giải

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 3 Chương 3 : Các số đến 10 000 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 3 các môn học