Giải Toán lớp 3 trang 113 bài Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ sốGiải Toán lớp 3 trang 113 bài Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

Để học tốt Toán 3, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 3 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán 3. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để tham khảo lời giải chi tiết cho từng bài.

Quảng cáo

Bài 1 (trang 113 SGK Toán 3): Tính

Tính 1234 x 2, 4013 x 2 | Để học tốt Toán 3 Tính 1234 x 2, 4013 x 2 | Để học tốt Toán 3

Lời giải::

Tính 1234 x 2, 4013 x 2 | Để học tốt Toán 3 Tính 1234 x 2, 4013 x 2 | Để học tốt Toán 3

Bài 2 (trang 113 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính :

a) 1023 x 3

1810 x 5

Quảng cáo

b) 1212 x 4

2005 x 4

Lời giải::

Đặt tính rồi tính 1023 x 3, 1810 x 5 | Để học tốt Toán 3 Đặt tính rồi tính 1023 x 3, 1810 x 5 | Để học tốt Toán 3 Đặt tính rồi tính 1023 x 3, 1810 x 5 | Để học tốt Toán 3 Đặt tính rồi tính 1023 x 3, 1810 x 5 | Để học tốt Toán 3

Bài 3 (trang 113 SGK Toán 3): Xây một bức tường hết 1015 viên gạch. Hỏi xây bốn bức tường như thế bao nhiêu viên gạch ?

Lời giải::

Số viên gạch xây bốn bức tường là :

1015 x 4 = 4060 (viên)

Đáp số: 4060 viên gạch

Quảng cáo

Bài 4 (trang 113 SGK Toán 3): Tính nhẩm:

Tính nhẩm trang 113 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải::

Học sinh nhẩm rồi ghi kết quả :

a) 2000 x 2 = 4000

4000 x 2 =8000

3000 x 3 = 9000

b) 20 x 5 = 100

200 x 5 = 1000

2000 x 5 = 10000

ướng dẫn thêm : Có thể nhẩm như sau :

20 x 5 = ?

2 chục x 5 = 10 chục

Vậy : 20 x 5 = 100

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 3 Chương 3 : Các số đến 10 000 khác:

Mục lục Giải bài tập Toán lớp 3 theo chương:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.