Bài tập Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Bài tập Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 1 : Kết quả của phép toán 1234 x 3 là:

A. 3602

B. 3702

C. 3692

D. 3792

Câu 2 : Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Bài tập Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 3 : Điền số thích hợp vào chỗ trống để chuyển tổng sau thành phép nhân.

Bài tập Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 4 : Một xe chở 2345kg than. Ba xe như vậy chở được bao nhiêu ki-lô-gam than ?

A. 7035 kg

B. 7935 kg

C. 6935 kg

D. 6035 kg

Câu 5 : Thùng thứ nhất đang chứa 1005 lít dầu. Số dầu của thùng thứ hai gấp hai lần số dầu của thùng thứ nhất.

Bài tập Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 6 : Một bồn hoa hình vuông có độ dài mỗi cạnh bằng 2018cm. Chu vi của bồn hoa đó là:

A. 8072 cm

B. 8052 cm

C. 8042 cm

D. 8054 cm

Câu 7 : Biết: x:1245=4. Giá trị của x là:

A. 4860

B. 4980

C. 5060

D. 4870

Câu 8 : Cho x : 926 + 15 = 38 : 2. Giá trị của x là:

A. 3794

B. 3704

C. 3604

D. Không có giá trị nào của x thỏa mãn đề bài.

Câu 9 : Cho phép tính:

Bài tập Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Các giá trị đúng của chữ số a, b, c, d là:

A. a = 3, b = 4, c = 8, d = 2

B. a = 6, b = 4, c = 6, d = 2

C. a = 2, b = 4, c = 6, d = 1

D. a = 3, b = 4, c = 6, d = 1

Câu 10 : Điền dấu (>, < ) hoặc (= ) vào chỗ trống:

Bài tập Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 11 : Sắp xếp các ô sau theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài tập Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 12 : Giá trị của biểu thức 2413 x 4 - 2055

A. 7597

B. 7497

C. 7697

D. 7487

Câu 13 : Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Một số chia cho 4 rồi lấy kết quả trừ đi 2018 thì bằng 56. Số đó là: Bài tập Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 14 : Tìm số còn thiếu của bảng sau:

Bài tập Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 15 : Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bài tập Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 16 : Tính nhẩm:

Bài tập Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Xem thêm các bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 3 chọn lọc, có đáp án chi tiết hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học