Bài tập Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Bài tập Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 1 : Kết quả của phép chia 6546 : 3 là:

A. 2092

B. 2162

C. 2182

D. 2082

Câu 2 : Giá trị của phép toán 1505 : 5 = 301. Đúng hay sai?

Bài tập Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 3 : Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Phép tính có số bị chia là 9120 và số chia là 4.

Bài tập Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 4 : Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Tính nhẩm:

Bài tập Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 5 : Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Cho phép tính: 85ab : 6 = 1c21 Khi đó:

Bài tập Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 6 : Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Một tuần lễ có 7 ngày. Vậy 1008 ngày bằng Bài tập Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải tuần lễ

Câu 7 : Một sợi dây dài 1239 cm. Người ta cắt đi Bài tập Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải sợi dây đó. Vậy sợi dây còn lại số xăng-ti-mét là:

A. 147 cm

B. 177 cm

C. 1062 cm

D. 1092 cm

Câu 8 : Một cửa hàng có 5 hộp bi, mỗi hộp có 416 viên bi. Nếu họ chia đều số bi trong các hộp đó vào 4 túi thì mỗi túi có chứa số viên bi là:

A. 2080 viên bi

B. 520 viên bi

C. 500 viên bi

D. 2000 viên bi

Câu 9 : Điền số thích hợp vào ô trống.

Một hình vuông có chu vi bằng 4008dm thì cạnh của hình vuông ấy bằng Bài tập Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải dm

Câu 10 : Giá trị của biểu thức 1204 : 4 + 2013 : 3 là:

A. 972

B. 301

C. 771 (dư 1)

D. 971

Câu 11 : Điền số thích hợp vào ô trống.

Nếu lấy số chẵn lớn nhất có 4 chữ số rồi giảm đi 2 lần rồi thêm vào 1056 đơn vị thì em thu được kết quả là:

Bài tập Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 12 : Biết x × 8 = 2132 + 4324. Giá trị của x là:

A. 806

B. 807

C. 808

D. 809

Câu 13 : Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Cho biểu thức: 1087 : x = 3(dư 1). Giá trị của x là: Bài tập Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 14 : Phép chia có số bị chia là 5700, thương là 5 thì số chia là:

A. 1410

B. 1110

C. 1140

D. 114

Câu 15 : Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Một số được gấp lên 5 lần rồi giảm đi 6 lần thì được số bé nhất có 4 chữ số. Giá trị của số đó là:

Bài tập Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 16 : Điền dấu >,< hoặc = vào ô trống:

Bài tập Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Xem thêm các bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 3 chọn lọc, có đáp án chi tiết hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học