Bài tập Làm quen với thống kê số liệu Toán lớp 3 có lời giải

Bài tập Làm quen với thống kê số liệu Toán lớp 3 có lời giải

Câu 1 : Nhà Lan cân bốn con vật nuôi trong gia đình: chó, gà, lợn, mèo được dãy số liệu: 12 kg; 4 kg; 60 kg; 3 kg

Bài tập Làm quen với thống kê số liệu Toán lớp 3 có lời giải

Câu 2 : Nhà Lan cân bốn con vật nuôi trong gia đình: chó, gà, lợn, mèo được dãy số liệu: 12 kg; 4 kg; 60 kg; 3 kg Con lợn nặng hơn con chó số ki-lô-gam là:

A. 58 kg

B. 48 kg

C. 57 kg

D. 9 kg

Câu 3 : Nhà Lan cân bốn con vật nuôi trong gia đình: chó, gà, lợn, mèo được dãy số liệu: 12 kg; 4 kg; 60 kg; 3 kg. Con vật nhẹ nhất trong các con vật này là:

A. Chó

B. Gà

C. Mèo

D. Lợn

Câu 4 : Nhà Lan cân bốn con vật nuôi trong gia đình: chó, gà, lợn, mèo được dãy số liệu: 12 kg; 4 kg; 60 kg; 3 kg. Dãy số liệu này có mấy số ?

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

Câu 5 : Cho dãy số liệu sau: 50; 100; 6; 150; 200; 250 Số thứ sáu trong dãy số trên là bao nhiêu?

A. 50

B. 6

C. 200

D. 250

Câu 6 : Cho bảng thống kê số học sinh của một trường tiểu học như sau:

Bài tập Làm quen với thống kê số liệu Toán lớp 3 có lời giải

Khối Một có ít hơn khối Năm Bài tập Làm quen với thống kê số liệu Toán lớp 3 có lời giải học sinh

Câu 7 : Cho số người của bốn xóm lần lượt là: 185 người; 150 người; 210 người; 60 người. Dãy số liệu về số người của mỗi xóm viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A. 4; 3; 2; 1

B. 185 người; 150 người; 60 người

C. 210 người; 150 người; 185 người; 60 người

D. 210 người; 185 người; 150 người; 60 người

Câu 8 : Cho bảng sau:

Bài tập Làm quen với thống kê số liệu Toán lớp 3 có lời giải

Cả bốn đội có số cây ăn quả nhiều hơn số cây lấy gỗ là:

A. 1427 cây

B. 1517 cây

C. 1417 cây

D. 1437 cây

Câu 9 : Điền số hoặc từ thích hợp vào chỗ trống Tháng 3 năm 2018 có thứ bảy là các ngày: 03; 10; 17; 24; 31 .

Bài tập Làm quen với thống kê số liệu Toán lớp 3 có lời giải

Câu 10 : Cho bảng thống kê số quyển sách đã quyên góp được của khối lớp 3 ở một trường tiểu học như sau:

Bài tập Làm quen với thống kê số liệu Toán lớp 3 có lời giải

Xem thêm các bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 3 chọn lọc, có đáp án chi tiết hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học