Bài tập Diện tích của một hình.Đơn vị đo diện tích - Xăng-ti-mét vuông Toán lớp 3 có lời giải

Bài tập Diện tích của một hình.Đơn vị đo diện tích - Xăng-ti-mét vuông Toán lớp 3 có lời giải

Câu 1 : Cho hình vẽ sau:

Bài tập Diện tích của một hình.Đơn vị đo diện tích - Xăng-ti-mét vuông Toán lớp 3 có lời giải

Diện tích của tam giác ABC lớn hơn diện tích của tứ giác ABCD. Đúng hay sai?

Bài tập Diện tích của một hình.Đơn vị đo diện tích - Xăng-ti-mét vuông Toán lớp 3 có lời giải

Câu 2 : Cho hình vẽ sau:

Bài tập Diện tích của một hình.Đơn vị đo diện tích - Xăng-ti-mét vuông Toán lớp 3 có lời giải

Chọn cụm từ thích hợp vào để đặt vào chỗ trống trong câu sau:

Bài tập Diện tích của một hình.Đơn vị đo diện tích - Xăng-ti-mét vuông Toán lớp 3 có lời giải

Câu 3 : Cho hình vẽ:

Bài tập Diện tích của một hình.Đơn vị đo diện tích - Xăng-ti-mét vuông Toán lớp 3 có lời giải

Câu 4 : Diện tích hình A lớn hơn diện tích hình B. Đúng hay sai?

Bài tập Diện tích của một hình.Đơn vị đo diện tích - Xăng-ti-mét vuông Toán lớp 3 có lời giải

Câu 5 : Điền số thích hợp vào chỗ trống

"Một trăm linh năm xăng-ti-mét vuông" viết là: Bài tập Diện tích của một hình.Đơn vị đo diện tích - Xăng-ti-mét vuông Toán lớp 3 có lời giải cm2

Câu 6 : Cách đọc của 145cm2 là:

A. Một trăm bốn mươi lăm

B. Một trăm bốn lăm xăng-ti-mét

C. Một trăm bốn mươi lăm xăng-ti-mét

D. Một trăm bốn mươi lăm xăng-ti-mét vuông

Câu 7 : Điền số thích hợp vào chỗ trống

Bài tập Diện tích của một hình.Đơn vị đo diện tích - Xăng-ti-mét vuông Toán lớp 3 có lời giải

Câu 8 : Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bài tập Diện tích của một hình.Đơn vị đo diện tích - Xăng-ti-mét vuông Toán lớp 3 có lời giải

Câu 9 : Một tờ giấy màu đỏ có diện tích là 385cm2 , tờ giấy màu xanh có diện tích là 159cm2 . Diện tích tờ giấy màu đỏ nhiều hơn diện tích tờ giấy màu xanh số xăng-ti-mét vuông là:

A.226

B. 226cm2

C. 236

D. 236cm2

Câu 10 : Diện tích của mặt bàn bằng 3150cm2 , diện tích của cái khăn trải bàn kém diện tích mặt bàn 2356cm2 . Diện tích của mặt bàn và cái khăn trải bàn đó là:

A.794cm2

B. 3944

C. 3844cm2

D. 3944cm2

Xem thêm các bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 3 chọn lọc, có đáp án chi tiết hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học