Giải Toán lớp 3 trang 108 Tháng - NămGiải Toán lớp 3 trang 108 Tháng - Năm

Với giải bài tập Toán lớp 3 Tháng - Năm trang 108 hay, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 3 biết cách làm bài tập Tháng - Năm Toán lớp 3. Bên cạnh đó là lời giải vở bài tập Toán lớp 3 và bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 3 có lời giải chi tiết.

Quảng cáo

Bài 1 (trang 108 SGK Toán 3): Trả lời các câu hỏi sau đây:

* tháng này là tháng mấy? tháng sau là tháng mấy?

* tháng 1 có bao nhiêu ngày?

* tháng 7 có bao nhiêu ngày?

* tháng 3 có bao nhiêu ngày?

* tháng 10 có bao nhiêu ngày?

* tháng 6 có bao nhiêu ngày?

* tháng 11 có bao nhiêu ngày?

Lời giải:

* học sinh tự trả lời

* tháng 1 có 31 ngày

* tháng 7 có 31 ngày

* tháng 3 có 31 ngày

* tháng 10 có 31 ngày

* tháng 6 có 30 ngày

* tháng 11 có 30 ngày

Quảng cáo

Bài 2 (trang 108 SGK Toán 3): Đây là tờ lịch tháng 8 năm 2005:

Đây là tờ lịch tháng 8 năm 2005 trang 108 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Xem tờ lịch trên rồi trả lời các câu hỏi sau:

• ngày 19 tháng 8 là ngày thứ mấy?

• ngày cuối cùng của tháng 8 là ngày thứ mấy?

• tháng 8 có mấy ngày chủ nhật?

• chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là ngày nào?

Lời giải:

• ngày 19 tháng 8 là ngày thứ sáu.

• Ngày cuối cùng của tháng 8 là ngày 31 và là ngày thứ tư

• Tháng 8 có bốn ngày chủ nhật. Đó là những ngày: 7, 14, 21, 28 tháng 8

• Chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là ngày 28 tháng 8

Quảng cáo

Bài giảng: Tháng - Năm - Cô Nguyễn Thị Điềm (Giáo viên VietJack)


Lý thuyết Tháng - năm

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Lý thuyết: 

Một năm có 12 tháng là: Tháng Một, tháng Hai, tháng Ba, tháng Tư, tháng Năm, tháng Sáu, tháng Bảy, tháng Tám, tháng Chín, tháng Mười, tháng Mười một, tháng Mười hai.Lý thuyết Tháng - năm lớp 3 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 3

Ví dụ: Tháng 1 có bao nhiêu ngày?

Lời giải: 

Tháng 1 có 31 ngày. 

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Số ngày trong một tháng

Phương pháp: Ghi nhớ kiến thức về số ngày của mỗi tháng.

Ví dụ: Tháng 4 có bao nhiêu ngày?

Lời giải:

Tháng 4 có 30 ngày.

Dạng 2: Tìm ngày tháng cho trước là ngày thứ mấy trong tuần

Phương pháp: 

Một tuần có 7 ngày.

- Sử dụng lịch đã cho để biết ngày cho trước là thứ mấy trong tuần.

Ví dụ: Đây là tờ lịch tháng 10.

Lý thuyết Tháng - năm lớp 3 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 3

Xem tờ lịch trên rồi trả lời các câu hỏi sau: 

a) Ngày 12 tháng 10 là thứ mấy? 

b) Ngày cuối cùng của tháng 10 là thứ mấy? 

c) Tháng 10 có mấy ngày chủ nhật? 

d) Ngày thứ 7 cuối cùng của tháng là ngày nào? 

Lời giải:

a) Ngày 12 tháng 10 là thứ sáu.

b) Ngày cuối cùng của tháng 10 là thứ tư.

c) Tháng 10 có 4 ngày chủ nhật.

d) Ngày thứ 7 cuối cùng của tháng là ngày 27.


Trắc nghiệm Toán 3 Bài tập Tháng - Năm (có đáp án)

Câu 1 : Tháng 7 có bao nhiêu ngày?

A. 30 ngày

B. 31 ngày

C. Thay đổi tùy từng năm

Câu 2 : Quan sát tờ lịch tháng dưới đây, ngày thứ ba đầu tiên của tháng là ngày bao nhiêu ?

Bài tập Tháng - Năm Toán lớp 3 có lời giải

A. Ngày 01 tháng 01

B. Ngày 02 tháng 01

C. Ngày 03 tháng 01

D. Ngày 04 tháng 01

Câu 3 : Quan sát tờ lịch tháng dưới đây, chủ nhật cuối cùng của tháng là ngày nào?

Bài tập Tháng - Năm Toán lớp 3 có lời giải

A.Ngày 28 tháng 01

B. Ngày 29 tháng 01

C. Ngày 30 tháng 01

D. Ngày 31 tháng 01

Câu 4 : Đây là tờ lịch của tháng 2 năm 2018 Ngày 15 tháng 2 là thứ mấy?

Bài tập Tháng - Năm Toán lớp 3 có lời giải

A.Thứ hai

B. Thứ ba

C. Thứ tư

D. Thứ năm

Câu 5 : Dưới đây là lịch tháng 4 năm 2018.

Bài tập Tháng - Năm Toán lớp 3 có lời giải

Tháng này có mấy ngày thứ hai ?

A. 4 ngày

B. 5 ngày

Câu 6 : Đánh dấu vào ô trống đặt trước các tháng có 30 ngày.

Bài tập Tháng - Năm Toán lớp 3 có lời giải

Câu 7 : gày 5 tháng 6 của năm nào đó là thứ hai. Hỏi ngày 20 tháng 6 của năm đó là thứ mấy?

A. Thứ hai

B. Thứ ba

C. Thứ tư

D. Thứ năm

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 3 Chương 3 : Các số đến 10 000 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 3 các môn học