Giải Toán lớp 3 trang 106 bài Luyện tập chungGiải Toán lớp 3 trang 106 bài Luyện tập chung

Để học tốt Toán 3, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 3 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán 3. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để tham khảo lời giải chi tiết cho từng bài.

Quảng cáo

Bài 1 (trang 106 SGK Toán 3): Tính nhẩm:

a) 5200 + 400 =

6300 + 500 =

8600 + 200 =

5600 – 400 =

6800 – 500 =

8800 – 200 =

b) 4000 + 3000 =

6000 + 4000 =

9000 + 1000 =

7000 – 4000 =

10000 – 6000 =

10000 – 9000 =

7000 – 3000 =

10000 – 4000 =

10000 – 1000 =

Lời giải::

a) 5200 + 400 = 5600

6300 + 500 = 6800

8600 + 200 = 8800

5600 – 400 = 5200

6800 – 500 = 6300

8800 – 200 = 8600

Quảng cáo

b) 4000 + 3000 = 7000

6000 + 4000 = 10000

9000 + 1000 = 10000

7000 – 4000 = 3000

10000 – 6000 = 4000

10000 – 9000 = 1000

7000 – 3000 = 4000

10000 – 4000 = 6000

10000 – 1000 = 9000

Bài 2 (trang 106 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính:

a) 6924 + 1536

5718 + 636

b) 8493 – 3667

4380 – 729

Quảng cáo

Lời giải::

Đặt tính rồi tính 6924 + 1536, 5718 + 636 | Để học tốt Toán 3 Đặt tính rồi tính 6924 + 1536, 5718 + 636 | Để học tốt Toán 3

Bài 3 (trang 106 SGK Toán 3): Một đội trồng cây đã trồng được 948 cây, sau đó trồng thêm được 1/3 số cây đã trồng. hỏi đội đó đã trồng được bao nhiêu cây?

Lời giải::

Số cây trồng thêm được là:

948 : 3 = 316 (cây)

Số cây trồng được tất cả là:

948 + 316 = 1264 (cây)

Đáp sô: 1264 cây

Bài 4 (trang 106 SGK Toán 3): Tìm x:

a) x + 1909 = 2050

b) x – 586 = 3705

c) 8462 – x = 762

Lời giải::

a) x + 1909 = 2050

x = 2050 – 1909

x = 141

b) x – 586 = 3705

x = 3750 + 586

x = 4291

c)8462 – x = 762

x = 8462 – 762

x = 7700

Bài 5 (trang 106 SGK Toán 3): Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình bên:

Hãy xếp thành hình tam giác to dưới đây

Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình bên trang 106 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải::

Có thể xếp thành hình tam giác như sau:

Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình bên trang 106 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 3 Chương 3 : Các số đến 10 000 khác:

Mục lục Giải bài tập Toán lớp 3 theo chương:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.