Bài tập Tháng - Năm Toán lớp 3 có lời giải

Bài tập Tháng - Năm Toán lớp 3 có lời giải

Câu 1 : Tháng 7 có bao nhiêu ngày?

A. 30 ngày

B. 31 ngày

C. Thay đổi tùy từng năm

Câu 2 : Quan sát tờ lịch tháng dưới đây, ngày thứ ba đầu tiên của tháng là ngày bao nhiêu ?

Bài tập Tháng - Năm Toán lớp 3 có lời giải

A. Ngày 01 tháng 01

B. Ngày 02 tháng 01

C. Ngày 03 tháng 01

D. Ngày 04 tháng 01

Câu 3 : Quan sát tờ lịch tháng dưới đây, chủ nhật cuối cùng của tháng là ngày nào?

Bài tập Tháng - Năm Toán lớp 3 có lời giải

A.Ngày 28 tháng 01

B. Ngày 29 tháng 01

C. Ngày 30 tháng 01

D. Ngày 31 tháng 01

Câu 4 : Đây là tờ lịch của tháng 2 năm 2018 Ngày 15 tháng 2 là thứ mấy?

Bài tập Tháng - Năm Toán lớp 3 có lời giải

A.Thứ hai

B. Thứ ba

C. Thứ tư

D. Thứ năm

Câu 5 : Dưới đây là lịch tháng 4 năm 2018.

Bài tập Tháng - Năm Toán lớp 3 có lời giải

Tháng này có mấy ngày thứ hai ?

A. 4 ngày

B. 5 ngày

Câu 6 : Đánh dấu vào ô trống đặt trước các tháng có 30 ngày.

Bài tập Tháng - Năm Toán lớp 3 có lời giải

Câu 7 : gày 5 tháng 6 của năm nào đó là thứ hai. Hỏi ngày 20 tháng 6 của năm đó là thứ mấy?

A. Thứ hai

B. Thứ ba

C. Thứ tư

D. Thứ năm

Câu 8 : Tháng hai có 30 ngày. Đúng hay sai ?

Bài tập Tháng - Năm Toán lớp 3 có lời giải

Câu 9 : Thứ tư tuần sau là ngày 2 tháng 9.

Bài tập Tháng - Năm Toán lớp 3 có lời giải

Câu 10 : Điền số còn thiếu vào chỗ trống:

Trong một năm, có tháng Bài tập Tháng - Năm Toán lớp 3 có lời giải là tháng có ít ngày nhất.

Câu 11 : Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Tháng hai của một năm nào đó có năm ngày chủ nhật. Ngày chủ nhật đầu tiên của tháng đó là ngày

Bài tập Tháng - Năm Toán lớp 3 có lời giải

Câu 12 : Một năm có bao nhiêu tháng có 31 ngày ?

A. 4 tháng

B. 5 tháng

C. 6 tháng

D. 7 tháng

Câu 13 : Các tháng nào dưới đây có 31 ngày ?

Bài tập Tháng - Năm Toán lớp 3 có lời giải

Xem thêm các bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 3 chọn lọc, có đáp án chi tiết hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học