Giải Toán lớp 3 trang 98 bài Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳngGiải Toán lớp 3 trang 98 bài Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng

Để học tốt Toán 3, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 3 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán 3. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để tham khảo lời giải chi tiết cho từng bài.

Quảng cáo

Bài 1 (trang 98 SGK Toán 3): Trong hình bên:

Trong hình bên Ba điểm thẳng hàng là ba điểm nào | Để học tốt Toán 3

a) Ba điểm thẳng hàng là ba điểm nào?

b) M là điểm ở giữa hai điểm nào?

N là điểm nằm giữa hai điểm nào?

O là điểm nằm giữa hai điểm nào?

Lời giải::

a) A, M ,B là ba điểm thẳng hàng

M, O, N là ba điểm thẳng hàng

C, N, D là ba điểm thẳng hàng

b) M là điểm ở giữa hai điểm A và B.

N là điểm nằm giữa hai điểm C và D.

O là điểm ở giữa hai điểm M và N

Quảng cáo

Bài 2 (trang 98 SGK Toán 3): Câu nào đúng, câu nào sai ?

a) C là trung điểm của đoạn thẳng AB

b) M là trung điểm của đoạn thẳng CD.

c) H là trung điểm của đoạn thẳng EG

d) M là điểm ở giữa hai điểm C và D

e) H là điểm ở giữa hai điểm E và G

Lời giải::

a) Đúng

b) Sai

c) Sai

d) Sai

Quảng cáo

e) Đúng

Bài 3 (trang 98 SGK Toán 3): Nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng BC, GE, AD, IK

Lời giải::

I là trung điểm của đoạn thẳng BC (vì B, I, C thẳng hàng và BI = IC)

K là trung điểm của đoạn thẳng GE (vì G, K, E thẳng hàng và GK = KE)

O là trung điểm của đoạn thẳng AD (vì A, O, D thẳng hàng và AO = OD)

O là trung điểm của đoạn thẳng IK (vì I, O, K thẳng hàng và IO = OK)

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 3 Chương 3 : Các số đến 10 000 khác:

Mục lục Giải bài tập Toán lớp 3 theo chương:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.