Bài tập Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng Toán lớp 3 có lời giải

Bài tập Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng Toán lớp 3 có lời giải

Câu 1 : Cho hình vẽ:

Bài tập Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng Toán lớp 3 có lời giải

Ba điểm A, Z, C là ba điểm thẳng hàng. Đúng hay sai?

Bài tập Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng Toán lớp 3 có lời giải

Câu 2 : P là điểm nằm giữa hai điểm nào ?

Bài tập Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng Toán lớp 3 có lời giải

A. Hai điểm A và B

B. Hai điểm C và D

C. Hai điểm O và I

D. Không nằm giữa hai điểm nào

Câu 3 : Cho hình vẽ sau:

Bài tập Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng Toán lớp 3 có lời giải

Chọn đáp án đúng.

Bài tập Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng Toán lớp 3 có lời giải

Câu 4 : Cho hình vẽ sau:

Bài tập Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng Toán lớp 3 có lời giải

U là trung điểm của đoạn thẳng TV. Đúng hay sai?

Bài tập Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng Toán lớp 3 có lời giải

Câu 5 : Biết M là trung điểm của đoạn thẳng AB theo hình vẽ sau:

Bài tập Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng Toán lớp 3 có lời giải

Câu 6 : Cho hình vuông ABCD có V là trung điểm của đoạn thẳng AB, biết AV= ,6 ,cm. Chu vi của hình vuông ABCD là:

Bài tập Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng Toán lớp 3 có lời giải

A. 24 cm

B. 12 cm

C. 48 cm

D. 36 cm

Câu 7 : Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống của mỗi kết luận sau:

a) Điểm ở giữa hai điểm A và B là trung điểm của đoạn thẳng AB Bài tập Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng Toán lớp 3 có lời giải

b) Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm ở giữa của hai điểm A và B Bài tập Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng Toán lớp 3 có lời giải

Câu 8 : Cho đoạn thẳng PQ=80 ,cm, có M là trung điểm của đoạn PQ, N là trung điểm của đoạn thẳng MQ. Độ dài đoạn thẳng MN là:

Bài tập Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng Toán lớp 3 có lời giải

A.20 cm

B. 40 cm

C. 60 cm

Câu 9 : Cho H là trung điểm của đoạn thẳng EF. Biết HE = 15cm .

Bài tập Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng Toán lớp 3 có lời giải

Câu 10 : Điền số thích hợp vào chỗ trống. Điểm T là trung điểm của đoạn thẳng AB

Bài tập Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng Toán lớp 3 có lời giải

Xem thêm các bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 3 chọn lọc, có đáp án chi tiết hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học