Nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng BC, GE, AD, IKNêu tên trung điểm của các đoạn thẳng BC, GE, AD, IK

Bài 3 (trang 98 SGK Toán 3): Nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng BC, GE, AD, IK

Lời giải:

Quảng cáo

I là trung điểm của đoạn thẳng BC (vì B, I, C thẳng hàng và BI = IC)

K là trung điểm của đoạn thẳng GE (vì G, K, E thẳng hàng và GK = KE)

O là trung điểm của đoạn thẳng AD (vì A, O, D thẳng hàng và AO = OD)

O là trung điểm của đoạn thẳng IK (vì I, O, K thẳng hàng và IO = OK)

Quảng cáo

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 3 Chương 3 : Các số đến 10 000 bài Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng khác:

Mục lục Giải bài tập Toán lớp 3 theo chương:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


diem-o-giua-trung-diem-cua-doan-thang.jsp