Giải Toán lớp 3 trang 95 bài Các số có bốn chữ số (tiếp theo)Giải Toán lớp 3 trang 95 bài Các số có bốn chữ số (tiếp theo)

Để học tốt Toán 3, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 3 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán 3. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để tham khảo lời giải chi tiết cho từng bài.

Quảng cáo

Bài 1 (trang 95 SGK Toán 3): Đọc các số: 7800; 3690; 6504; 4081; 5005 (theo mẫu):

Mẫu: 7800 đọc là bảy nghìn tám trăm

Lời giải::

3690 đọc là ba nghìn sáu trăm chín mươi

6504 đọc là sáu nghìn năm trăm linh tư

4081 đọc là bốn nghìn không trăm tám mươi mốt

5005 đọc là năm nghìn không trăm linh năm

Quảng cáo

Bài 2 (trang 95 SGK Toán 3): Số?

Viết số thích hợp vào chỗ chấm trang 95 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải::

Viết số thích hợp vào chỗ chấm trang 95 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 3 (trang 95 SGK Toán 3): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3000; 4000; 5000;…;…;…

b) 9000; 9100; 9200;…;…;…

c) 4420; 4430; 4440;…;…;…

Quảng cáo

Lời giải::

a) 3000; 4000; 5000;6000; 7000; 8000

b) 9000; 9100; 9200;9300; 9400; 9500

c) 4420; 4430; 4440; 4450; 4460; 4470

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 3 Chương 3 : Các số đến 10 000 khác:

Mục lục Giải bài tập Toán lớp 3 theo chương:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.