Giải Toán lớp 3 trang 28 bài Chia số có hai chữ số cho số có một chữ sốGiải Toán lớp 3 trang 28 bài Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Để học tốt Toán 3, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 3 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán 3. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để tham khảo lời giải chi tiết cho từng bài.

Quảng cáo

Bài 1 (trang 28 SGK Toán 3): Tính :

Tính 48 chia 4, 84 chia 2 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Tính 48 chia 4, 84 chia 2 | Để học tốt Toán 3

Bài 2 (trang 28 SGK Toán 3): a) Tìm 1/3 của : 69 kg; 36 m; 93l

b) Tìm 1/2 của 24 giờ; 48 phút; 44 ngày

Quảng cáo


Lời giải:

a) 1/3 của 69 kg là : 69 : 3 = 23 (kg)

1/3 của 36 m là : 36 : 3 = 12 (m)

1/3 của 93 l là : 93 : 3 = 31 (l)

b) 1/2 của 24 giờ là : 24 : 2 = 12 (giờ)

1/2 của 48 phút là : 48 : 2 = 24(phút)

1/2 của 44 ngày là : 44 : 2 = 22 (ngày)

Bài 3 (trang 28 SGK Toán 3): Mẹ hái được 36 quả cam, mẹ biếu bà 1/3 số cam đó. Hỏi mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam?

Lời giải:

Mẹ biếu bà số quả cam là:

36 : 3 = 12 (quả cam)

Đáp số: 12 quả cam

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 3 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000 khác:

Mục lục Giải bài tập Toán lớp 3 theo chương:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.