Bài tập Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Bài tập Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 1: Đúng hay Sai ?

Bạn Mai đặt tính và tính phép chia như sau:

Bài tập Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

* 6 chia 2 bằng 3, viết 3; 3 nhân 2 bằng 6.

* Hạ 2, lấy 2 chia 2 được 1, viết 1; 1 nhân 2 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0.

Vậy 26:2 = 13.

Bài tập Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 2: Kết quả của phép chia 69 : 3 là:

A. 32

B. 23

C. 36

D. 26

Câu 3: Giá trị Bài tập Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải của 88 kg là:

A. 22 g

B. 44 kg

C. 22 kg

D. 24 kg

Câu 4: Điền số và dấu thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành lời giải cho bài toán:

Em mua 39 cái nhãn vở và em đã dùng hết Bài tập Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải số nhãn vở đó. Hỏi em đã dùng hết bao nhiêu cái nhãn vở?

Bài tập Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 5: Một cửa hàng có 84 thùng dầu. Sau khi bán, số thùng dầu giảm đi 2 lần so với lúc ban đầu. Hỏi cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu thùng dầu?

Cửa hàng đó bán được số thùng dầu là Bài tập Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải thùng

Câu 6: Tìm y, biết 66 : y = 3

Gía trị của Bài tập Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bài tập Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 8: Biết: x × 2 = 54 + 10.

Bài tập Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 9: Ghép hai phép tính có cùng kết quả

Bài tập Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 10: Một số có ba chữ số, tích của chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục bằng 54; chữ số hàng đơn vị bằng Bài tập Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải chữ số hàng trăm.

Số đó có giá trị là: Bài tập Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Xem thêm các bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 3 chọn lọc, có đáp án chi tiết hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên