Giải Toán lớp 3 trang 83 bài Luyện tập chungGiải Toán lớp 3 trang 83 bài Luyện tập chung

Để học tốt Toán 3, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 3 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán 3. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để tham khảo lời giải chi tiết cho từng bài.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Bài 1 (trang 83 SGK Toán 3): Tính giá trị của biểu thức:

a) 324 – 20 + 61

188 + 12 – 50

b) 21 x 3 : 9

40 : 2 x 6

Lời giải::

a) 324 – 20 + 61 = 304 + 61 = 365

188 + 12 – 50 = 200 - 50 = 120

b) 21 x 3 : 9 = 63 : 9 = 7

40 : 2 x 6 = 20 x 6 = 150

Bài 2 (trang 83 SGK Toán 3): Tính giá trị của biểu thức

a) 15 + 7 x 8

201 + 39 : 3

Quảng cáo


b) 90 + 28 : 2

564 – 10 x 4

Lời giải::

a) 15 + 7 x 8 = 15 + 56 = 71

201 + 39 : 3 = 201 + 13 = 214

b) 90 + 28 : 2 = 90 + 14 = 104

564 – 10 x 4 = 564 - 40 = 524

Bài 3 (trang 83 SGK Toán 3): Tính giá trị của biểu thức:

a) 123 x (42 – 40)

(100 + 11 ) x 9

b) 72 : (2 x 4 )

64 : (8 : 4)

Lời giải::

a) 123 x (42 - 40) = 123 x 2 = 246

(100 + 11) x 9 = 111 x 9 = 999

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

b) 72 : (2 x 4) = 72 : 8 = 9

64 : (8 : 4) = 64 : 2 = 32

Bài 4 (trang 83 SGK Toán 3): Mỗi số trong ô vuông là giá trị của biểu thức nào?

Mỗi số trong ô vuông là giá trị của biểu thức nào trang 83 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải::

Có thể nối mỗi biểu thức với giá trị của nó như sau:

Mỗi số trong ô vuông là giá trị của biểu thức nào trang 83 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 5 (trang 83 SGK Toán 3): Người ta xếp 800 cái bánh vào các hộp, mỗi hộp 4 cái. Sau đó xếp các hộp vào các thùng, mỗi thùng 5 hộp. Hỏi có bao nhiêu thùng bánh?

Lời giải::

Cách 1:

Số hộp bánh là:

800 : 4 = 200 (hộp)

Số thùng bánh là:

200 : 5 = 40 (thùng)

Đáp số: 40 thùng bánh

Cách 2:

Số bánh trong mỗi thùng là:

4 x 5 = 20 (bánh)

Số thùng bánh là:

800 : 20 = 40 (thùng)

Đáp số: 40 thùng bánh

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 3 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000 khác:

Mục lục Giải bài tập Toán lớp 3 theo chương:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.