Giải Toán lớp 3 trang 80 bài Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)Giải Toán lớp 3 trang 80 bài Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

Để học tốt Toán 3, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 3 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán 3. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để tham khảo lời giải chi tiết cho từng bài.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Bài 1 (trang 80 SGK Toán 3): Tính giá trị của biểu thức:

a) 253 + 10 x 4

41 x 5 - 100

93 – 48 : 8

b) 500 + 6 x 7

30 x 8 + 50

69 + 20 x 4

Lời giải::

a) 253 + 10 x 4 = 253 + 40 = 293

41 x 5 - 100 = 205 – 100 = 105

93 – 48 : 8 = 93 – 6 = 87

b) 500 + 6 x 7 = 500 + 42 = 542

30 x 8 + 50 = 240 + 50 = 290

69 + 20 x 4 = 69 + 80 = 149

Quảng cáo


Bài 2 (trang 80 SGK Toán 3): Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) 37 - 5 x 5 = 12

180 : 6 + 30 = 60

30 + 60 x 2 = 150

282 - 100 : 2 = 91

b) 13 x 3 - 2 = 13

180 + 30 : 6 = 35

30 + 60 x 2 = 180

282 - 100 : 2 = 232

Lời giải::

a) 37 - 5 x 5 = 12 : Đ

180 : 6 + 30 = 60 : Đ

30 + 60 x 2 = 150 : Đ

282 - 100 : 2 = 91 : S

b) 13 x 3 - 2 = 13 : S

180 + 30 : 6 = 35 : S

30 + 60 x 2 = 180 : S

282 - 100 : 2 = 232 : Đ

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Bài 3 (trang 80 SGK Toán 3): Mẹ hái được 60 quả táo, chị hái được 35 quả táo. Số táo của cả mẹ và chị được xếp đều vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả táo?

Lời giải::

Số táo của mẹ và chị hái tất cả là:

60 + 35 = 95 (quả)

Số táo có ở mỗi hộp là:

95 : 5 = 19 (quả).

Đáp số: 19 quả táo

Bài 4 (trang 80 SGK Toán 3): Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình sau. Hãy xếp thành hình dưới đây:

Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình sau. Hãy xếp thành hình dưới đây trang 80 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải::

Có thể ghép hình như sau:

Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình sau. Hãy xếp thành hình dưới đây trang 80 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 3 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000 khác:

Mục lục Giải bài tập Toán lớp 3 theo chương:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.