Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Bài: Hoa ngọc lanTập đọc

1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 2 trang 28). Viết tiếng trong bài có vần ăp: ……….....

Lời giải

Tiếng trong bài có vần ăp: khắp (vườn), khắp (nhà).

2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 2 trang 28). Viết lại: - 2 tiếng có vần ăm : …………

- 2 tiếng có vần ăp : ……………

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Bài: Vẽ ngựa | Hay nhất Giải VBT Tiếng Việt 1

Lời giải

- 2 tiếng có vần ăm: chăm, nằm

- 2 tiếng có vần ăp: bắp ngô, thắp đèn, cặp.

3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 2 trang 28). a) Nụ hoa lan màu gì? Ghi dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Bài: Vẽ ngựa | Hay nhất Giải VBT Tiếng Việt 1

b) Từ nào tả hương thơm của hoa ngọc lan? Ghi dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Bài: Vẽ ngựa | Hay nhất Giải VBT Tiếng Việt 1

Lời giải

a)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Bài: Vẽ ngựa | Hay nhất Giải VBT Tiếng Việt 1

b)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Bài: Vẽ ngựa | Hay nhất Giải VBT Tiếng Việt 1

4 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 2 trang 29). Viết cho đúng tên loài hoa dưới mỗi tấm ảnh.

Hoa mai, hoa hồng, hoa nhài, hoa sen, hoa bưởi, hoa phong lan

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Bài: Vẽ ngựa | Hay nhất Giải VBT Tiếng Việt 1

Lời giải

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Bài: Vẽ ngựa | Hay nhất Giải VBT Tiếng Việt 1

Chính tả

1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 2 trang 30). Chép lại bài Nhà bà ngoại

Khoanh tròn các dấu chấm trong bài đã viết.

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Bài: Vẽ ngựa | Hay nhất Giải VBT Tiếng Việt 1

Lời giải

Học sinh tự chép vào vở bài tập.

2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 2 trang 30). Điền: ăm hoặc ăp.

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Bài: Vẽ ngựa | Hay nhất Giải VBT Tiếng Việt 1

Lời giải

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Bài: Vẽ ngựa | Hay nhất Giải VBT Tiếng Việt 1

3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 2 trang 30). Điền: c hoặc k:

hát đồng …a       …iên trì

chơi …éo co       …ăn nhà

…ể chuyện       con …ua

Lời giải

hát đồng ca       kiên trì

chơi kéo co       căn nhà

kể chuyện       con cua

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 (VBT Tiếng Việt 1) hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 | Giải VBT Tiếng Việt 1 Tập 1 và Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Tiếng Việt 1 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.