Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Bài: Mèo con đi họcTập đọc

1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 2 trang 44). Viết tiếng trong bài có vần ưu: …………

Lời giải

Tiếng trong bài có vần ưu: cừu.

2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 2 trang 44). Gạch dưới các tiếng có vần ưu và vần ươu trong các ví dụ sau:

- Thân cây bàng đầy những hốc bướu cổ quái.

- Dưới trăng quyên đã gọi hè

Đầu tường lúa lựu lập loè đâm bông.

Lời giải

- Thân cây bàng đầy những hốc bướu cổ quái.

- Dưới trăng quyên đã gọi hè

Đầu tường lúa lựu lập loè đâm bông.

3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 2 trang 45). Viết câu chứa tiếng có vần ưu hoặc ươu:

……………………………………………………………………………………...

Lời giải

- Tiếng có vần ưu: Bé rất thích ăn lựu.

- Tiếng có vần ươu: Em nhìn thấy hươu cao cổ qua ti vi.

4 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 2 trang 45). Mèo kiếm cớ gì để trốn học? Viết lại câu Mèo viện cớ để không đi học:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Bài: Mèo con đi học | Hay nhất Giải VBT Tiếng Việt 1

Lời giải

Cái đuôi tôi ốm.

5 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 2 trang 45). Viết lại lời Cừu nói với Mèo:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Bài: Mèo con đi học | Hay nhất Giải VBT Tiếng Việt 1

Lời giải

- Tôi muốn chữa lành.

- Nhưng muốn cho nhanh

Cắt đuôi khỏi hết!

Chính tả

1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 2 trang 45). Chép tiếp những dòng còn thiếu trong bài Mèo con đi học (8 dòng đầu).

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Bài: Mèo con đi học | Hay nhất Giải VBT Tiếng Việt 1

Lời giải

Học sinh tự chép.

2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 2 trang 45).

a) Điền: r hoặc d, gi.

Thầy ….áo dạy học.       Bé nhảy ….ây

Đàn cá ….ô lội nước.       Trồng cây gây ….ừng.

….a đình hoà thuận.       ….ân giàu nước mạnh.

b) Điền: iên hoặc in

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Bài: Mèo con đi học | Hay nhất Giải VBT Tiếng Việt 1

Lời giải

a) Thầy giáo dạy học.       Bé nhảy dây

Đàn cá rô lội nước.        Trồng cây gây rừng.

Gia đình hoà thuận.        Dân giàu nước mạnh.

b)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Bài: Mèo con đi học | Hay nhất Giải VBT Tiếng Việt 1

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 (VBT Tiếng Việt 1) hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 | Giải VBT Tiếng Việt 1 Tập 1 và Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Tiếng Việt 1 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.