Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Bài: Quà của bốTập đọc

1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 2 trang 37). Viết tiếng trong bài có vần oan: ………

Lời giải

Tiếng trong bài có vần oan: ngoan.

2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 2 trang 37). – Đọc : xoan, soát vé, môn toán, thoát, máy khoan, hoạt bát.

- Viết lại: những tiếng có vần oan : ……………………………………………..

những tiếng có vẫn oat : ……………………………………………...

Lời giải

– Học sinh tự đọc

- Viết lại: những tiếng có vần oan : xoan, môn toán, máy khoan.

những tiếng có vẫn oat : soát vé, thoát, hoạt bát.

3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 2 trang 38). Ghi dấu x vào ô trống trước y trả lời đúng :

a) Bố bạn nhỏ là bộ đội ở đâu?

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Bài: Quà của bố | Hay nhất Giải VBT Tiếng Việt 1

b) Bố gửi cho bạn những quả gì?

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Bài: Quà của bố | Hay nhất Giải VBT Tiếng Việt 1

Lời giải

a) Bố bạn nhỏ là bộ đội ở đâu?

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Bài: Quà của bố | Hay nhất Giải VBT Tiếng Việt 1

b) Bố gửi cho bạn những quả gì?

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Bài: Quà của bố | Hay nhất Giải VBT Tiếng Việt 1

4 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 2 trang 38). Ghi nghề nghiệp của bố (hoặc mẹ) em:

Bố (mẹ) em là ………………………………………………………………………

Lời giải

Bố (mẹ) em là giáo viên.

Chính tả

1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 2 trang 38). Chép lại bài Quà của bố (từ “Bố gửi” đến “cái hôn”).

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Bài: Quà của bố | Hay nhất Giải VBT Tiếng Việt 1

Lời giải

Học sinh tự chép bài vào vở bài tập.

2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 2 trang 38). Điền: s hoặc x:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Bài: Quà của bố | Hay nhất Giải VBT Tiếng Việt 1

Lời giải

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Bài: Quà của bố | Hay nhất Giải VBT Tiếng Việt 1

3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 2 trang 39). Điền: im hoặc iêm:

trái t…        lúa ch…

kim t…       kh… tốn

cái k…       m… cười

Lời giải

trái tim        lúa chiêm

kim tiêm       khiêm tốn

cái kim       mỉm cười

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 (VBT Tiếng Việt 1) hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 | Giải VBT Tiếng Việt 1 Tập 1 và Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Tiếng Việt 1 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.