Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 116: Cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100Bài 116: Cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Câu 1: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 56). Tính nhẩm:

20 + 60 = … 60 + 4 = … 30 + 2 = …
80 – 20 = … 64 – 4 = … 32 – 2 = …
80 – 60 = … 64 – 60 = … 32 – 30 = …

Lời giải chi tiết:

20 + 60 = 80 60 + 4 = 64 30 + 2 = 32
80 – 20 = 60 64 – 4 = 60 32 – 2 = 30
80 – 60 = 20 64 – 60 = 4 32 – 30 = 2

Câu 2: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 56). Đặt tính rồi tính:

a)

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 116: Cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

b)

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 116: Cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 116: Cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Câu 3: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 56). Khi chơi trò chơi luyện toán trên máy vi tính, Toàn và Hà được 86 điểm, riêng Hà được 43 điểm. Hỏi Toàn được bao nhiêu điểm?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 116: Cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Toàn và Hà    : 86 điểm

Hà được         : 43 điểm

Toàn được     : … điểm?

Bài giải

Toàn được số điểm là:

    86 – 43 = 43 (điểm)

Đáp số: 43 điểm.

Câu 4: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 57). Lớp 1A có 23 học sinh, lớp 1B có 25 học sinh.

a) Hỏi hai lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?

b) Cô tổng phụ trách có 50 vé xem xiếc. Hỏi có đủ vé phân phát cho học sinh của cả hai lớp không?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 116: Cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

a) Tóm tắt

1A có       : 23 học sinh

1B có       : 25 học sinh

Có tất cả  : … học sinh?

Bài giải

Số học sinh có trong 2 lớp là:

    23 + 25 = 48 (học sinh)

Đáp số: 48 học sinh

b) Cô tổng phụ trách có dư số vé để phân phát cho học sinh của cả hai lớp vì:

    50 – 48 = 2 (vé).

Vậy cô tổng phụ trách còn dư 2 vé sau khi đã phát hết cho học sinh cả hai lớp 1A và 1B.

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 1 (VBT Toán 1) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 1 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.