Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 20: Số 0Bài 20: Số 0

Câu 1: (Vở bài tập toán 1 tập 1 trang 22). Viết số:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 20: Số 0 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Các em trình bày theo mẫu

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 20: Số 0 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Câu 2: (Vở bài tập toán 1 tập 1 trang 22). Viết số thích hợp vào ô trống:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 20: Số 0 | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 20: Số 0 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 20: Số 0 | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 20: Số 0 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Câu 3: (Vở bài tập toán 1 tập 1 trang 22). Viết số thích hợp vào ô trống:

 

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 20: Số 0 | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 20: Số 0 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 20: Số 0 | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 20: Số 0 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 20: Số 0 | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 20: Số 0 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 20: Số 0 | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 20: Số 0 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Câu 4: (Vở bài tập toán 1 tập 1 trang 22). >, <, =?

0…1 0…5 7…0 2…0
0…2 8…0 0…4 2…2
0…3 9…0 0…6 0…0

Lời giải chi tiết:

0 < 1 0 < 5 7 > 0 2 > 0
0 < 2 8 > 0 0 < 4 2 = 2
0 < 3 9 > 0 0 < 6 0 = 0

Câu 5: (Vở bài tập toán 1 tập 1 trang 22). Khoanh vào số nhỏ nhất:

9;         5;        0;       2

Lời giải chi tiết:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 20: Số 0 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Câu 6: (Vở bài tập toán 1 tập 1 trang 22). Xếp hình theo mẫu sau:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 20: Số 0 | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 20: Số 0 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Các em quan sát hình và sắp xếp theo mẫu.

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 1 (VBT Toán 1) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 1 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.