Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 64: Luyện tập chungBài 64: Luyện tập chung

Câu 1: (Vở bài tập toán 1 tập 1 trang 70). Nối các chấm theo thứ tự:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 64: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 64: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 64: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 64: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Câu 2: (Vở bài tập toán 1 tập 1 trang 70). Tính:

a)

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 64: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 64: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

b)

3 + 4 – 5 = … 8 – 6 + 3 = … 10 – 3 – 2 = …
5 + 1 + 2 = … 4 + 4 – 6 = … 5 + 5 – 7 = …
6 – 4 + 8 = … 9 – 6 + 5 = … 4 + 3 – 3 = …

Lời giải chi tiết:

a)

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 64: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 64: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

b)

3 + 4 – 5 = 2 8 – 6 + 3 = 5 10 – 3 – 2 = 5
5 + 1 + 2 = 8 4 + 4 – 6 = 2 5 + 5 – 7 = 3
6 – 4 + 8 = 10 9 – 6 + 5 = 8 4 + 3 – 3 = 4

Câu 3: (Vở bài tập toán 1 tập 1 trang 70). >, <, = ?

0 … 5 4 + 2 … 2 + 4 8 – 5 … 9 – 5
9 … 6 8 – 6 … 3 + 3 9 – 3 … 10 – 4

Lời giải chi tiết:

0 < 5 4 + 2 = 2 + 4 8 – 5 < 9 – 5
9 > 6 8 – 6 < 3 + 3 9 – 3 = 10 – 4

Câu 4: (Vở bài tập toán 1 tập 1 trang 70). Viết phép tính thích hợp:

a)

Có: 8 con chim

Bay đi: 3 con chim

Còn lại: ... con chim?

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 64: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

b)

Có: 6 con vịt

Mua thêm: 2 con vịt

Có tất cả: ... con vịt?

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 64: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

a)

Còn lại: 5 con chim

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 64: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

b)

Có tất cả: 8 con vịt

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 64: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Câu 5: (Vở bài tập toán 1 tập 1 trang 70). Vẽ hình thích hợp vào ô trống:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 64: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Nhìn vào hình vẽ ta có thể thấy các hình được sắp xếp theo quy luật cứ hai hình tròn màu đen, kế tiếp là một hình tròn màu trắng và tương tự.

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 64: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 1 (VBT Toán 1) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 1 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.