Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 85: Luyện tậpBài 85: Luyện tập

Câu 1: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 19). Mỹ hái được 10 bông hoa, Linh hái được 5 bông hoa. Hỏi hai bạn hái được tất cả bao nhiêu bông hoa?

Tóm tắt

Mỹ hái        : … bông hoa

Linh hái      : … bông hoa

Hái tất cả    : … bông hoa?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 85: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Mỹ hái        : 10 bông hoa

Linh hái      : 5 bông hoa

Hái tất cả    : … bông hoa?

Bài giải

Hai bạn hái được tất cả là:

    10 + 5 = 15 (bông hoa)

Đáp số: 15 bông hoa.

Câu 2: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 19). Bố nuôi 12 tổ ong, sau đó nuôi thêm 4 tổ ong nữa. Hỏi bố nuôi tất cả bao nhiêu tổ ong?

Tóm tắt

Có           : … tổ ong

Thêm      : … tổ ong

Có tất cả : … tổ ong?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 85: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có           : 12 tổ ong

Thêm      : 4 tổ ong

Có tất cả : … tổ ong?

Bài giải

Bố có tất cả là:

    12 + 4 = 16 (tổ ong)

Đáp số: 16 tổ ong.

Câu 3: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 19). Giải bài toán theo toám tắt sau:

Có         : 10 bạn gái

Có         : 8 bạn trai

Có tất cả : … bạn

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 85: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Có tất cả bạn trai và bạn gái là:

    10 + 8 = 18 (bạn)

Đáp số: 18 bạn.

Câu 4: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 19). Tính (theo mẫu):

a) 3cm + 4 cm = 7cm

8cm + 1cm = …..

6cm + 4cm = …..

4cm + 5cm = …..

b) 8cm – 3cm = 5cm

6cm – 4 cm = …..

12cm – 2cm = …..

19cm – 7cm = …..

Lời giải

a)

8cm + 1cm = 9cm

6cm + 4cm = 10cm

4cm + 5cm = 9cm.

b)

6cm – 4 cm = 2cm

12cm – 2cm = 10cm

19cm – 7cm = 12cm.

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 1 (VBT Toán 1) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 1 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.