Vở bài tập Toán lớp 1 Tự kiểm tra cuối năm họcTự kiểm tra cuối năm học

Câu 1: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 78). Số?

Vở bài tập Toán lớp 1 Tự kiểm tra cuối năm học | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Tự kiểm tra cuối năm học | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Vở bài tập Toán lớp 1 Tự kiểm tra cuối năm học | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

 

Vở bài tập Toán lớp 1 Tự kiểm tra cuối năm học | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Tự kiểm tra cuối năm học | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Vở bài tập Toán lớp 1 Tự kiểm tra cuối năm học | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Câu 2: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 78).

a) Khoanh vào số lớn nhất : 45 ; 87 ; 69 ; 82.

b) Viết các số 72 ; 38 ; 25 ; 90 theo thứ tự từ bé đến lớn:

…………………………………………………………………………………..

Lời giải chi tiết:

a)

Vở bài tập Toán lớp 1 Tự kiểm tra cuối năm học | Hay nhất Giải VBT Toán 1

b) 25; 38; 72; 90.

Câu 3: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 78).

a) Tính nhẩm:

4 + 5 = … 10 – 4 = … 2 + 8 = … 34 + 1 = …
6 – 3 = … 7 + 1 = … 9 – 9 = … 68 – 8 = …

b) Đặt tính rồi tính:

Vở bài tập Toán lớp 1 Tự kiểm tra cuối năm học | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Tự kiểm tra cuối năm học | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

a)

4 + 5 = 9 10 – 4 = 6 2 + 8 = 10 34 + 1 = 35
6 – 3 = 3 7 + 1 = 8 9 – 9 = 0 68 – 8 = 60

b)

Vở bài tập Toán lớp 1 Tự kiểm tra cuối năm học | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Tự kiểm tra cuối năm học | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Câu 4: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 78). Vân có 18 quả táo, Vân cho em 8 quả táo. Hỏi Vân còn lại bao nhiêu quả táo?

Bài giài

Vở bài tập Toán lớp 1 Tự kiểm tra cuối năm học | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Vân có             : 18 quả táo

Vân cho em     : 8 quả táo

Vân còn           : … quả táo?

Bài giải

Vân còn lại số quả táo là:

    18 – 8 = 10 (quả táo)

Đáp số: 10 quả táo.

Câu 5: (Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 78). Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Vở bài tập Toán lớp 1 Tự kiểm tra cuối năm học | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Lời giải chi tiết:

Vở bài tập Toán lớp 1 Tự kiểm tra cuối năm học | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 1 (VBT Toán 1) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 1 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.