Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 10 Kết nối tri thức Bài 10 (có đáp án): Đội ngũ tiểu đội

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 10 Bài 10: Đội ngũ tiểu đội sách Kết nối tri thức có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm GDQP 10.

Trắc nghiệm GDQP 10 Kết nối tri thức Bài 10 (có đáp án): Đội ngũ tiểu đội

Câu 1. Tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang có mấy bước?

Quảng cáo

A. 4 bước.

B. 2 bước.

C. 3 bước.

D. 1 bước.

Câu 2. Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang là

A. điểm số => chỉnh đốn hàng ngũ => tập hợp => giải tán.

B. tập hợp => chỉnh đốn hành ngũ => điểm số => giải tán.

C. tập hợp => điểm số => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán.

D. điểm số => tập hợp => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán.

Quảng cáo


Câu 3. Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng ngang

A. tập hợp => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán.

B. điểm số => chỉnh đốn hành ngũ => giải tán.

C. điểm số => chỉnh đốn hàng ngũ => tập hợp => giải tán.

D. điểm số => tập hợp => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán.

Câu 4. Trong đội hình tiểu đội 1 hàng ngang, khi tiểu đội đã gióng hàng xong, tiểu đội trưởng hô khẩu lệnh nào sau đây?

A. “THÔI”.

B. “ĐIỂM SỐ”.

C. “ĐƯỢC”.

D. “GIẢI TÁN”.

Câu 5. Trong đội hình tiểu đội 1 hàng dọc, khi thấy các chiến sĩ đã đứng vào vị trí tập hợp, tại vị trí chỉ huy, tiểu đội trưởng hô khẩu lệnh gì?

Quảng cáo

A. “THÔI”.

B. “ĐIỂM SỐ”.

C. “ĐƯỢC”.

D. “GIẢI TÁN”.

Câu 6. Trong quá trình tập hợp, hình thức đội hình nào dưới đây không phải thực hiện bước điểm số?

A. Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc.

B. Đội hình trung đội 1 hàng dọc.

C. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang.

D. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang.

Câu 7. Trong quá trình tập hợp, hình thức đội hình nào dưới đây phải thực hiện điểm số?

A. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang.

B. Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc.

B. Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc.

C. Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc.

Quảng cáo

Câu 8. Trong đội ngũ từng người không có súng, động tác tiến lùi, qua phải, qua trái để di chuyển ở cự li

A. ngắn, từ 10 bước trở lại.

B. dài, từ 5 bước trở lên.

C. ngắn, từ 5 bước trở lại.

D. dài, từ 10 bước trở lên.

Câu 9. Khi thực hiện động tác qua phái/ qua trái, chiến sĩ cần chú ý điều gì?

A. Thân người có thể nghiêng ngả nhưng nét mặt phải nghiêm nghị.

B. Khi bước thân người phải ngay ngắn, có thể nhìn xuống để bước.

C. Bước chân thống nhất, không quá dài hoặc quá ngắn, phối hợp đều.

D. Thân người có thể nghiêng ngả nhưng không được nhìn xuống để bước.

Câu 10. Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình tiểu đội nào?

Trắc nghiệm GDQP 10 Kết nối tri thức Bài 10 (có đáp án): Đội ngũ tiểu đội

A. Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc.

B. Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc.

C. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang.

D. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang.

Câu 11. Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình tiểu đội nào?

Trắc nghiệm GDQP 10 Kết nối tri thức Bài 10 (có đáp án): Đội ngũ tiểu đội

A. Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc.

B. Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc.

C. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang.

D. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang.

Câu 12. Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình tiểu đội nào?

Trắc nghiệm GDQP 10 Kết nối tri thức Bài 10 (có đáp án): Đội ngũ tiểu đội

A. Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc.

B. Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc.

C. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang.

D. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang.

Câu 13. Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng dọc là

A. tập hợp => điểm số => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán.

B. điểm số => chỉnh đốn hàng ngũ => tập hợp => giải tán.

C. tập hợp => chỉnh đốn hành ngũ => điểm số => giải tán.

D. điểm số => tập hợp => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán.

Câu 14. Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng dọc là

A. điểm số => chỉnh đốn hành ngũ => giải tán.

B. điểm số => chỉnh đốn hàng ngũ => tập hợp => giải tán.

C. tập hợp => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán.

D. điểm số => tập hợp => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán.

Câu 15. Trong đội hình tiểu đội 1 hàng dọc, trước khi chỉnh đốn, tiểu đội trưởng phải hô khẩu lệnh gì?

A. “Nghiêm”.

B. “Tập hợp”.

C. “Giải tán”.

D. “Thôi”.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng lớp 10 Kết nối tri thức có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức khác