Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 Bài 4 có đáp án | Trắc nghiệm GDQP 11

Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 Bài 4 có đáp án

Với 30 câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng lớp 11 Bài 4: Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC có đáp án, chọn lọc sẽ giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm GDQP 11 đạt kết quả cao.

Quảng cáo

Câu 1. Loại súng tự động loại nhỏ nào được trang bị cho cá nhân để tiêu diệt sinh lực địch ở cự li ngắn?

A. Súng tiểu liên AK.

B. Súng trường CKC.

C. Súng trường bắn tỉa BQU-10.

D. Súng bắn tỉa AWM.

Câu 2. Loại súng bán tự động loại nhỏ nào được trang bị cho cá nhân để tiêu diệt sinh lực địch ở cự li ngắn?

A. Súng tiểu liên AK.

B. Súng trường CKC.

C. Súng trường bắn tỉa BQU-10.

D. Súng bắn tỉa AWM.

Câu 3. Kĩ sư thiết kế súng tiểu liên AK cỡ 7,62mm là người quốc gia nào?

A. Trung Quốc.

B. Hoa Kì.

C. Liên bang Nga.

D. Liêng bang Đức.

Quảng cáo

Câu 4. Mẫu súng tiểu liên AK nào phổ biến nhấn hiện nay?

A. Súng tiểu liên AK-47.

B. Súng tiểu liên AK-74.

C. Súng tiểu liên AK-101.

D. Súng tiểu liên AK-105.

Câu 5. Súng tiểu liên AK-47 được thiết kế vào năm nào?

A. Năm 1946.

B. Năm 1947.

C. Năm 1948.

D. Năm 1949.

Câu 6. Trong tên gọi của súng tiểu liên AK, chữ A có ý nghĩa là gì?

A. Tên người thiết kế.

B. Tự động.

C. Liên thanh.

D. Bắn tỉa.

Quảng cáo

Câu 7. Trong tên gọi của súng tiểu liên AK, chữ K có ý nghĩa là gì?

A. Bắn tỉa.

B. Bắn liên thanh.

C. Tên kỹ sư thiết kế.

D. Bán tự động.

Câu 8. Loại súng AK cải tiến có lắp thêm bộ phận giảm nảy ở đầu nòng súng và có lẫy giảm tốc được gọi là gì?

A. Súng tiểu liên AKM.

B. Súng trường CKC.

C. Súng tiểu liên AKMS.

D. Súng bắn tỉa AWM.

Câu 9. Loại súng AK cải tiến có báng gấp bằng sắt được gọi là gì?

A. Súng tiểu liên AKM.

B. Súng trường CKC.

C. Súng tiểu liên AKMS.

D. Súng bắn tỉa AWM.

Quảng cáo

Câu 10. Súng AK cải tiến có tầm bắn ghi trên thước ngắm là

A. 800 mét.

B. 1000 mét.

C. 1200 mét.

D. 1400 mét.

Câu 11. Tốc độ đầu đạn của súng AK là

A. 710m/s.

B. 715m/s.

C. 800m/s.

D. 1000m/s.

Câu 12. Tốc độ đầu đạn của súng AK cải tiến là

A. 710m/s.

B. 715m/s.

C. 800m/s.

D. 1000m/s.

Câu 13. Nòng súng AK có tác dụng

A. định hướng bay cho đầu đạn, làm buồng đốt và chịu áp lực của khí thuốc.

B. giữ búa ở thế giương, giải phóng búa khi bóp cò, để búa đập vào kim hỏa làm đạn nổ.

C. liên kết các bộ phận của súng, bảo vệ các bộ phận bên trong hộp khóa nòng.

D. đẩy đạn vào buồng đạn, khóa nòng súng làm đạn nổ, mở khóa kéo vỏ đạn ra ngoài.

Câu 14. Bộ phận cò của súng AK có tác dụng gì?

A. Định hướng bay cho đầu đạn, làm buồng đốt và chịu áp lực của khí thuốc.

B. Giữ búa ở thế giương, giải phóng búa khi bóp cò, để búa đập vào kim hỏa làm đạn nổ.

C. Liên kết các bộ phận của súng, bảo vệ các bộ phận bên trong hộp khóa nòng.

D. Đẩy đạn vào buồng đạn, khóa nòng súng làm đạn nổ, mở khóa kéo vỏ đạn ra ngoài.

Câu 15. Khóa nòng của súng AK có tác dụng gì?

A. Định hướng bay cho đầu đạn, làm buồng đốt và chịu áp lực của khí thuốc.

B. Dẫn thoi chuyển động, giữ súng và bảo vệ tay không bị nóng khi bắn.

C. Liên kết các bộ phận của súng, bảo vệ các bộ phận bên trong hộp khóa nòng.

D. Đẩy đạn vào buồng đạn, khóa nòng súng làm đạn nổ, mở khóa kéo vỏ đạn ra ngoài.

Câu 16. Súng trường CKC còn được gọi là

A.  Súng tiểu liên AKM.

B. Súng trường SKS.

C. Súng tiểu liên AKMS.

D. Súng bắn tỉa AWM.

Câu 17. Súng tiểu liên AK là loại súng tự động nạp đạn theo nguyên lí

A. trích khí thuốc qua thành nòng, chủ yếu bắn liên thanh.

B. trích khí thuốc qua thành nòng, chủ yếu bắn phát một.

C. trích khí thuốc qua thành nòng, chỉ bắn liên thanh.

D. trích khí thuốc qua thành nòng, chỉ bắn được phát một.

Câu 18. Súng tiểu liên AK là loại súng tự động nạp đạn theo nguyên lí

A. trích khí thuốc qua thành nòng, chủ yếu bắn liên thanh.

B. trích khí thuốc qua thành nòng, chủ yếu bắn phát một.

C. trích khí thuốc qua thành nòng, chỉ bắn liên thanh.

D. trích khí thuốc qua thành nòng, chỉ bắn được phát một.

Câu 19. Súng tiểu liên AK thường được dung để

A. tiêu diệt sinh lực địch.

B. phá hủy lô cốt, ụ súng của địch.

C. tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép địch.

D. phá hủy hàng rào thép gai của địch.

Câu 20. Súng tiểu liên AK và súng trường CKC đều sử dụng đạn kiểu nào do Liên bang Nga sản xuất?

A. Đạn kiểu 1930.

B. Đạn kiểu 1943.

C. Đạn kiểu 1956.

D. Đạn kiểu 1947.

Câu 21. Ngoài kiểu đạn 1943 do Liên bang Nga sản xuất, súng tiểu liên AK và súng trường CKC còn sử dụng kiểu đạn nào?

A. Đạn kiểu 1956 do Trung Quốc sản xuất.

B. Đạn kiểu 1947 do Mĩ sản xuất.

C. Đạn kiểu 1950 do Liêng bang Đức sản xuất.

D. Đạn kiểu 1947 do Pháp sản xuất.

Câu 22. Khi lắp đủ đạn, hộp tiếp đạn của súng tiểu liên AK có thể chứa được bao nhiêu viên đạn?

A. 10 viên.

B. 30 viên.

C. 50 viên.

D. 60 viên.

Câu 23. Tầm bắn của súng trường CKC ghi trên thước ngắm là bao nhiêu mét?

A. 1000 mét.

B. 800 mét.

C. 600 mét.

D. 400 mét.

Câu 24. Tầm bắn hiệu quả của súng tiểu liên AK khi bắn mục tiêu mặt đất là bao nhiêu mét?

A. 1000 mét.

B. 800 mét.

C. 600 mét.

D. 400 mét.

Câu 25. Tầm bắn hiệu quả của súng trường CKC khi bắn máy bay bay thấp, quân nhảy dù là bao nhiêu mét?

A. 200 mét.

B. 400 mét.

C. 500 mét.

D. 600 mét.

Câu 26. Nội dung nào không phản ánh đúng quy tắc khi sử dụng súng, đạn trong học tập và giảng dạy?

A. Khám súng phải thực hiện đúng động tác và đúng quy định.

B. Bắn xong phải lau chùi súng theo chế độ bảo quản súng.

C. Khi mượn súng để luyện tập phải có giáo viên phụ trách.

D. Dùng đạn thật để làm động tác mẫu cho bài giảng sinh động.

Câu 27. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng quy định lau chùi, bảo quản súng?

A. Không để súng đạn gần những vật gây gỉ như muối, axit…

B. Sau khi học tập, cất ngay súng vào kho, không cần vệ sinh.

C. Không bôi dầu mỡ vào các bộ phận bằng gỗ, da ở súng.

D. Mất súng, đạn phải báo ngay cho người có trách nhiệm.

Câu 28. Súng tiểu liên AK khi bắn liên thanh, trong một phút có thể bắn được bao nhiêu viên đạn?

A. 100 viên.

B. 150 viên.

C. 200 viên.

D. 300 viên.

Câu 29. Súng tiểu liên AK khi bắn phát một, trong một phút có thể bắn được bao nhiêu viên đạn?

A. 35 viên.

B. 40 viên.

C. 50 viên.

D. 55 viên.

Câu 30. Bộ phận nào của súng tiểu liên AK và súng trường CKC có tác dụng tiêu diệt địch khi đánh gần (giáp lá cà)?

A. Nòng súng.

B. Thân súng.

C. Lưỡi lê.

D. Chân súng.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng lớp 11 có đáp án, chọn lọc hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.