Giải Hóa học 10 trang 84 Chân trời sáng tạo

Với Giải Hóa học 10 trang 84 trong Bài 13: Enthalpy tạo thành và biến thiên enthalpy của phản ứng hóa học Hóa học lớp 10 Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi & làm bài tập Hóa 10 trang 84.

Giải Hóa học 10 trang 84 Chân trời sáng tạo

Câu hỏi 8 trang 84 Hóa học 10: Phân biệt enthalpy tạo thành của một chất và biến thiên enthalpy của phản ứng. Lấy ví dụ minh họa

Quảng cáo

Lời giải:

Enthalpy tạo thành của một chất

Enthalpy của phản ứng

- Chỉ tạo thành 1 mol chất.

- Các chất tham gia phải ở dạng đơn chất bền nhất.

- Sản phẩm có thể là 1 hay nhiều chất.

- Các chất tham gia có thể ở dạng đơn chất hoặc hợp chất.

Ví dụ: C (graphite) + O2(g) t° CO2

fH298o(CO2, g) = -393,50 kJ/mol

Carbon dạng graphite, oxygen dạng phân tử khí là các dạng đơn chất bền nhất của carbon và oxygen.

Ví dụ: C2H5OH(l) + 3O2(g) t° 2CO2(g) + 3H2O(l)

rH298o = -1366,89 kJ

Câu hỏi 9 trang 84 Hóa học 10: Cho phản ứng sau:

S(s) + O2(g) t° SO2(g)

fH298o(SO2, g) = -296,80 kJ/mol

Cho biết ý nghĩa của giá trị ∆ fH298o(SO2, g)

Cho phản ứng sau trang 84 Hóa học 10

Quảng cáo


Lời giải:

fH298o(SO2, g) = -296,80 kJ/mol là lượng nhiệt tỏa ra khi tạo ra 1 mol SO2(g) từ các đơn chất ở trạng thái bền ở điều kiện chuẩn (sulfur ở trạng thái rắn, oxygen dạng phân tử khí chính là các dạng đơn chất bền nhất của sulfur và oxygen).

Câu hỏi 10 trang 84 Hóa học 10: Hợp chất SO2(g) bền hơn hay kém bền hơn về mặt năng lượng so với các đơn chất bền S(s) và O2(g)

Quảng cáo

Lời giải:

fH298o(SO2, g) = -296,80 kJ/mol < 0

Hợp chất SO2(g) bền hơn về mặt năng lượng so với các đơn chất bền S(s) và O2(g).

Câu hỏi 11 trang 84 Hóa học 10: Từ Bảng 13.1 hãy liệt kê các phản ứng có enthalpy tạo thành dương (lấy nhiệt từ môi trường)

Từ Bảng 13.1 hãy liệt kê các phản ứng có enthalpy tạo thành dương

Quảng cáo

Lời giải:

Các phản ứng có enthalpy tạo thành dương (lấy nhiệt từ môi trường):

Phản ứng tạo thành các chất: C2H2(g), C2H4(g), C6H6(l), CS2(aq), HI(g), N2O(g), N2O4(g), NO(g), NO2(g).

Luyện tập trang 84 Hóa học 10: Em hãy xác định enthalpy tạo thành theo đơn vị (kcal) của các chất sau: Fe2O3(s), NO(g), H2O(g), C2H5OH(l). Cho biết 1J = 0,239 cal

Lời giải:

1J = 0,239 cal

1 kJ = 0,239 kcal

fH298o(Fe2O3, s) = -825,50 kJ/mol = -825,50 . 0,239 kcal/mol = -197,29 kcal/mol

fH298o(NO, g) = +90,29 kJ/mol = +21,58 kcal/mol

fH298o(H2O, g) = -241,82 kJ/mol = -57,79 kcal/mol

fH298o(C2H5OH, l) = -277,63 kJ/mol = -66,35 kcal/mol

Lời giải bài tập Hóa học lớp 10 Bài 13: Enthalpy tạo thành và biến thiên enthalpy của phản ứng hóa học Chân trời sáng tạo hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Hóa học lớp 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác