Giải Hóa học 11 trang 129 Chân trời sáng tạo

Với Giải Hóa học 11 trang 129 trong Bài 19: Carboxylic acid Hóa học lớp 11 Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi & làm bài tập Hóa học 11 trang 129.

Giải Hóa học 11 trang 129 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Luyện tập 1 trang 129 Hóa học 11: Hoàn thành các phương trình hoá học của các phản ứng sau:

a) (CH3)2CHCOOH + Ca →

b) HOOC – COOH + NaOH →

c) HCOOH + Na2CO3

d) C2H5COOH + CuO →

Lời giải:

a) 2(CH3)2CHCOOH + Ca → [(CH3)2CHCOO]2Ca + H2

b) HOOC – COOH + 2NaOH → NaOOC – COONa + 2H2O

c) 2HCOOH + Na2CO3 → 2HCOONa + CO2↑ + H2O

d) 2C2H5COOH + CuO → (C2H5COO)2Cu + H2O.

Luyện tập 2 trang 129 Hóa học 11: Trình bày cách phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hoá học: ethanol, acetaldehyde, acetic acid và acrylic acid.

Lời giải:

Quảng cáo

Trích mẫu thử.

Cho lần lượt vào mỗi mẫu thử một mẩu giấy quỳ tím.

+ Giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ → mẫu thử là acetic acid và acrylic acid (nhóm I);

+ Giấy quỳ tím không đổi màu → mẫu thử là ethanol và acetaldehyde (nhóm II).

Phân biệt nhóm I: Dùng dung dịch bromine

+ Dung dịch bromine nhạt dần đến mất màu → mẫu thử là acrylic acid.

CH2 = CH – COOH + Br2 → CH2Br – CHBr – COOH.

+ Dung dịch bromine không bị mất màu → mẫu thử là acetic acid.

Phân biệt nhóm II: Dùng dung dịch bromine

+ Dung dịch bromine nhạt dần đến mất màu → mẫu thử là acetaldehyde

CH3CHO + Br2 + H2O → CH3COOH + 2HBr.

+ Dung dịch bromine không bị mất màu → mẫu thử là ethanol.

Câu hỏi thảo luận 8 trang 129 Hóa học 11: Tiến hành Thí nghiệm 2 theo các bước. Quan sát, nêu hiện tượng.

Dấu hiệu nào giúp nhận biết có sản phẩm mới được tạo thành? Giải thích.

Quảng cáo

Lời giải:

Hiện tượng: Phản ứng sinh ra chất lỏng, nhẹ hơn nước, có mùi thơm đặc trưng.

Dấu hiệu nhận ra có sản phẩm mới tạo thành: sản phẩm có chất lỏng, nhẹ hơn nước, mùi thơm đặc trưng.

Giải thích bằng phương trình hoá học:

CH3COOH + C2H5OH H2SO4,t° CH3COOC2H5 + H2O.

Câu hỏi thảo luận 9 trang 129 Hóa học 11: Nêu vai trò của dung dịch H2SO4 đặc, đá bọt và dung dịch NaCl bão hoà.

Lời giải:

- H2SO4 đặc: vừa là chất xúc tác, vừa có tác dụng hút nước, do đó góp phần làm tăng hiệu suất tạo ester.

- Đá bọt: điều hoà quá trình sôi, giúp hỗn hợp sôi đều.

- Dung dịch NaCl bão hoà: dùng để tách ethyl acetate.

Câu hỏi thảo luận 10 trang 129 Hóa học 11: Nêu một số biện pháp để nâng cao hiệu suất của phản ứng.

Lời giải:

Một số biện pháp dùng để tăng hiệu suất của phản ứng:

- Thêm chất xúc tác.

- Lấy dư một trong hai chất đầu.

- Giảm nồng độ các sản phẩm.

Quảng cáo

Luyện tập trang 129 Hóa học 11: Viết phản ứng tạo thành ester có công thức CH3 – COO – CH3 từ acid và alcohol tương ứng. Tìm hiểu ứng dụng của ester trên thực tiễn.

Lời giải:

CH3COOH + CH3OH H2SO4,t° CH3 – COO – CH3 + H2O

Ứng dụng của CH3 – COO – CH3: làm dung môi trong keo, sơn và tẩy sơn móng tay.

Lời giải Hóa 11 Bài 19: Carboxylic acid hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Hóa học lớp 11 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 11, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên