Giải Kinh tế Pháp luật 10 trang 77 Chân trời sáng tạo

Với Giải Kinh tế Pháp luật 10 trang 77 trong Bài 12: Đặc điểm, cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Kinh tế và Pháp luật lớp 10 Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi & làm bài tập KTPL 10 trang 77.

Giải Kinh tế Pháp luật 10 trang 77 Chân trời sáng tạo

Luyện tập 2 trang 77 Kinh tế và Pháp luật 10: Em hãy vẽ sơ đồ tư duy hệ thống chính trị nước ta từ những tổ chức được gợi ý sau:

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy hệ thống chính trị nước ta từ những tổ chức

Quảng cáo

Lời giải:

(*) Sơ đồ tham khảo

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy hệ thống chính trị nước ta từ những tổ chức

Luyện tập 3 trang 77 Kinh tế và Pháp luật 10: Em hãy đọc các tình huống sau và trả lời câu hỏi.

Tình huống 1: Nếu là anh B, em sẽ có ý kiến gì với bạn?

Tình huống 2: Nếu em là Bí thư chi đoàn của lớp 10A1, em sẽ làm gì?

Quảng cáo


Lời giải:

*Tình huống 1: Nếu em là anh B, em sẽ đính chính với bạn rằng đó là những thông tin không chính xác và khuyên bạn không nên tuyên truyền những nội dung không chính thống, sai lệch như vậy ra ngoài.

*Tình huống 2: Nếu là Bí thư chi đoàn của lớp 10A1, em sẽ nói trước cả lớp rằng chúng ta nên tham gia cuộc thi này vì không những nó cung cấp và trang bị cho chúng ta hệ thống kiến thức về Đảng mà còn thể hiện trách nhiệm của người Đoàn viên trong việc rèn luyện và học tập.

Vận dụng 1 trang 77 Kinh tế và Pháp luật 10: Hãy viết 1 bài luận (khoảng 300 chữ) nhận xét về hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội mà em là thành viên.

Quảng cáo

Lời giải:

(*) Bài tham khảo về: hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- Suốt chiều dài lịch sử, Đảng ta luôn coi trọng công tác thanh niên và đặt công tác giáo dục thế hệ trẻ lên hàng đầu.

- Trong những năm qua có thể thấy phong trào thanh niên tình nguyện đã có sức hấp dẫn lớn đối với người trẻ. Số lượng thanh niên đến với hoạt động tình nguyện đông hơn. Loại hình hoạt động tình nguyện ngày càng đa dạng và phương thức tổ chức cũng như nội dung triển khai rộng hơn. Đảm bảo được vai trò dẫn dắt của Đoàn thanh niên trong phong trào tình nguyện chung của xã hội. Phong trào tình nguyện của Đoàn thanh niên đã lan tỏa và khơi dậy sự tham gia của rất nhiều lực lượng xã hội. Thông qua hoạt động tình nguyện, Đoàn thanh niên đã đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Điều đó cho thấy sự trưởng thành của Đoàn và khẳng định phong trào thanh niên tình nguyện là môi trường thực sự có ý nghĩa để thanh niên có thể trải nghiệm, học hỏi, tìm kiếm cơ hội cống hiến và khẳng định giá trị của bản thân.

- Hoạt động của Đoàn được thể chế hóa thành những sân chơi về văn hóa, nghệ thuật lành mạnh, giúp định hướng về giá trị thẩm mỹ. Các bạn Đoàn viên được tư vấn về tâm lý, có một không gian kết nối với nhau và tìm kiếm những hoạt động phù hợp với lứa tuổi. Ở đó, các bạn có thể đề xuất những ý tưởng sáng tạo, sáng kiến… Hoặc có bạn đến với Đoàn để được kết nối, khắc phục những điểm hạn chế của bản thân về kỹ năng thực hành xã hội… Thông qua môi trường của Đoàn, các bạn thanh niên thỏa sức thể hiện được năng lực sở trường bản thân, tự khẳng định mình cống hiến, và chính điều đó sẽ giúp mỗi bạn ngày một trưởng thành hơn.

Lưu ý: Học sinh trình bày quan điểm cá nhân. Bài làm trên chỉ mang tính tham khảo

Vận dụng 2 trang 77 Kinh tế và Pháp luật 10: Hãy viết 1 bài tuyên truyền về vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở địa phương em.

Quảng cáo

Lời giải:

(*) Gợi ý về vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Thứ nhất: Đối với Nhà nước

+ Các ban, ngành, tổ chức đoàn phối hợp, liên kết hoạt động trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình dựa trên đường lối, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về công tác thanh niên, tạo sức mạnh đồng bộ trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

+ Đoàn thanh niên là chỗ dựa vững chắc, tham gia đóng góp xây dựng bảo vệ chính quyền nhân dân các cấp, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động đoàn viên thanh niên xung phong, tình nguyện đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội trên xơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, thông qua hệ thống tổ chức đoàn các cấp từ trung ương đến cơ sở để đề cử những đại biểu ưu tú nhất đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của tuổi trẻ vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

- Thứ hai: Đối với Đảng

+ Đoàn TNCS là đội dự bị tin cậy của Đảng, đội quân xung kích cách mạng phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng. Tổ chức Đoàn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối của Đảng. Đảng định hướng chính trị cho mọi hoạt động, nguyên tắc tổ chức của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

+ Mối quan hệ giữ Đảng với Đoàn là mối liên hệ gắn bó chặt chẽ “ Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước.” Đoàn tham mưu, đề xuất với Đảng về những vấn đề liên quan đến thanh niên và công tác thiếu nhi, tham gia xây dựng, bảo vệ và tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, đóng góp ý kiến cho đảng viên.

- Thứ ba: Đối với các tổ chức là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - một liên minh chính trị rộng lớn, tập hợp, xây dựng lực lượng đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn là lực lượng phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể khác góp phần thực hiện chiến lược đại đoàn kết dân tộc. Tham gia xây dựng các cơ chế hoạt động trong quản lý giáo dục, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh thiếu nhi.

+ Đoàn tích cực, chủ động liên kết, phối hợp hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đại của Đảng, quản lý của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ tập hợp đoàn kết, giáo dục, phát huy và chăm lo cho thanh thiếu nhi.

- Thứ tư: Đối với Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cử đội ngũ cán bộ đoàn phụ trách công tác Đội, thành lập hệ thống tổ chức Hội đồng Đội các cấp có nhiệm vụ tổ chức, giáo dục và bảo vệ quyền lợi của thiếu nhi ở mỗi cấp, tạo ra các sân chơi cho thiếu nhi, huy động lực lượng xã hội trong việc đầu tư, hỗ trợ cho Đội hoạt động.

+ Đoàn TNCS đối với thanh niên là người phụ trách, chăm lo, giáo dục và bảo vệ thiếu niên nhi đồng. Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quy định:

“Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, hướng dẫn thiếu nhi làm theo 5 Điều Bác Hồ dạy và phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, người công dân tốt của đất nước.”

- Thứ năm: Đối với Thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam

+ Với các tổ chức thanh niên Việt Nam, Đoàn TNCS Hò Chí Minh là thành viên tập thể của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, giữ vai trò nòng cốt chính trị trong tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam…

+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với thanh niên là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, tạo ra môi trường hoạt động lành mạnh cho thanh niên, định hướng các hoạt động của thanh niên theo khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên.

(*) Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở địa phương

- Thứ nhất: cần tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động, chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ và khả năng thu hút, tập hợp, giáo dục đoàn viên, thanh niên, có như vậy mới tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ đoàn, đồng thời xây dựng được đội ngũ cán bộ đoàn cấp cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, đặc biệt là đội ngũ bí thư chi đoàn.

- Thứ hai: Kiên trì các giải pháp xây dựng chi đoàn mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn theo chủ đề; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động chi đoàn, đoàn cơ sở theo hướng gắn với các hoạt động bảo vệ, hỗ trợ thanh niên và giải quyết các vấn đề có liên quan đến học nghề, dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, nhất là thanh niên vùng nông thôn...

- Thứ ba: các cấp bộ Đoàn cần hướng dẫn nội dung rèn luyện đoàn viên phù hợp nhiệm vụ và đặc thù đơn vị, địa phương, lựa chọn các nội dung phù hợp, thiết thực, coi trọng tính tự giác rèn luyện của đoàn viên; thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá hàng năm, có tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, nghiên cứu nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong triển khai thực hiện; nghiên cứu lồng ghép các nội dung rèn luyện đoàn viên với việc cụ thể hóa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao của từng đoàn viên thanh niên.

- Thứ tư: triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ Đoàn cấp cơ sở; tham mưu với cấp ủy và lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ Đoàn, đặc biệt đối với các đối tượng trong quy hoạch các chức danh chủ chốt của cơ sở; tham mưu cho cấp ủy và lãnh đạo cơ chế, chính sách, phụ cấp đối với cán bộ Đoàn kiêm nhiệm cấp cơ sở và chi đoàn; tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên và để tạo nguồn cán bộ có năng lực, phẩm chất, đạo đức của hệ thống chính trị các cấp.

Lời giải bài tập Kinh tế Pháp luật lớp 10 Bài 12: Đặc điểm, cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chân trời sáng tạo hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Kinh tế Pháp luật lớp 10 Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên