Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 11 (có đáp án): Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 11: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác sách Chân trời sáng tạo có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 8.

Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 11 (có đáp án): Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Câu 1. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng bối cảnh ra đời của giai cấp công nhân?

Quảng cáo

A. Nông dân bị mất ruộng, phải làm thuê trong các đồn điền, hầm mỏ.

B. Nhiều nhà máy, công xưởng ở các đô thị mở rộng quy mô sản xuất.

C. Xu thế khu vực hóa và toàn cầu hóa nền kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ.

D. Cách mạng công nghiệp làm thay đổi căn bản xã hội của các nước tư bản.

Câu 2. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tình cảnh của giai cấp công nhân?

A. Lương lao động thấp.

B. Thời gian lao động nhiều.

C. Điều kiện sống và làm việc tồi tàn.

D. Phụ nữ và trẻ em được làm các công việc nhẹ.

Quảng cáo

Câu 3. Tình cảnh giai cấp công nhân Anh là tác phẩm do ai biên soạn?

A. C. Mác.

B. Ph. Ăng-ghen.

C. V. I. Lê-nin.

D. G. Rút-xô.

Câu 4. Tổ chức Quốc tế thứ nhất được thành lập vào thời gian nào?

A. 1844.

B. 1848.

C. 1889.

D. 1864.

Câu 5. Tháng 2/1848 diễn ra sự kiện nào dưới đây?

Quảng cáo

A. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản được công bố.

B. Cuộc tổng bãi công của gần 40 vạn công nhân dệt Si-ca-gô.

C. Công nhân dệt thành phố Li-ông (Pháp) nổi dậy khởi nghĩa.

D. Tổ chức Đồng minh những người chính nghĩa được thành lập.

Câu 6. Nội dung nào trong bản “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” thể hiện rõ tư tưởng đoàn kết các lực lượng công nhân quốc tế?

A. “Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại!”.

B. “Sự sụp đổ của giai cấp tư sản tất yếu”.

C. “Tư sản tạo ra những người đào huyệt chôn chính nó”.

D. “Chỉ có giai cấp vô sản là giai cấp thực sự cách mạng”.

Câu 7. Đại hội lần thứ nhất của Quốc tế thứ hai (1889) đã quyết định lấy ngày nào làm ngày biểu dương lực lượng và đấu tranh chung của vô sản các nước?

A. Mùng 1/5 hằng năm.

B. Mùng 5/1 hằng năm.

C. Ngày 25/6 hằng năm.

D. Ngày 22/12 hằng năm.

Quảng cáo

Câu 8. Vào cuối thế kỉ XIX, sự lớn mạnh của phong trào công nhân đã dẫn đến sự ra đời của

A. tổ chức Đồng minh những người Cộng sản.

B. tổ chức Quốc tế Cộng sản (còn gọi là Quốc tế thứ ba).

C. nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới (Nga Xô Viết).

D. nhiều tổ chức chính trị của giai cấp công nhân trên thế giới.

Câu 9. Trong thời gian tồn tại (1864 - 1889), Quốc tế thứ nhất đã tiến hành bao nhiêu kì đại hội?

A. 4 kì đại hội.

B. 5 kì đại hội.

C. 6 kì đại hội.

D. 7 kì đại hội.

Câu 10. Quốc tế thứ 2 bị chia rẽ và tan rã khi Chiến tranh thế giới thứ nhất

A. bùng nổ.

B. bước vào giai đoạn quyết liệt.

C. bước vào giai đoạn kết thúc.

D. kết thúc.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Chân trời sáng tạo có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 8, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn, Giải bài tập Lịch Sử 8 hay, ngắn gọn của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Lịch Sử và Địa Lí 8 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên