Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 14 (có đáp án): Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 14: Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX sách Chân trời sáng tạo có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 8.

Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 14 (có đáp án): Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX

Câu 1. Người phát minh ra máy điện thoại là

Quảng cáo

A. R. Phơn-tơn.

B. G. Men-đen.

C. T. Ê-đi-xơn.

D. A.G. Bell.

Câu 2. Năm 1807, R. Phơn-tơn (người Mỹ) đã chế tạo thành công

A. máy hơi nước.

B. động cơ đốt trong.

C. đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước.

D. tàu thủy chạy bằng hơi nước.

Quảng cáo

Câu 3. Trong thế kỉ XVIII - XIX, trên lĩnh vực quân sự, con người đã phát minh ra những loại vũ khí nào?

A. Bom nguyên tử, súng trường,...

B. Đại bác, súng trường, ngư lôi,…

C. Súng thần cơ, bom nguyên tử,…

D. Tên lửa, đại bác, súng trường,…

Câu 4. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng những thành tựu về kĩ thuật của nhân loại trong các thế kỉ XVIII - XIX?

A. Kĩ thuật luyện kim được cải tiến.

B. Sử dụng phổ biến năng lượng Mặt Trời.

C. Giao thông vận tải có những tiến bộ vượt bậc.

D. Tìm ra nhiều nguồn nguyên liệu, nhiên liệu mới.

Câu 5. Ai là tác giả của Thuyết tiến hóa?

Quảng cáo

A. Sác-lơ Đác-uyn.

B. G. Men-đen.

C. Đ. I. Men-đê-lê-ép.

D. Pi-e Quy-ri.

Câu 6. Đ. I. Men-đê-lê-ép là tác giả của thành tựu khoa học nào sau đây?

A. Thuyết tiến hóa.

B. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

C. Thuyết tương đối.

D. Định luật bảo toàn năng lượng.

Câu 7. Bức tranh dưới đây gợi cho em liên tưởng đến thành tựu khoa học nào?

Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 14 (có đáp án): Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX

A. Thuyết vạn vật hấp dẫn.

B. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.

C. Thuyết tiến hóa.

D. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Quảng cáo

Câu 8. Những nhà khoa học nào đã tìm ra năng lượng phóng xạ vào năm 1898?

A. G. Men-đen và Pi-e Quy-ri.

B. Pi-e Quy-ri và Ma-ri Qui-ri.

C. Đ.I. Men-đê-lê-ép và Ma-ri Qui-ri.

D. Ma-ri Qui-ri và Sác-lơ Đác-uy.

Câu 9. Trên lĩnh vực khoa học xã hội, phát minh lớn nhất của nhân loại trong thế kỉ XVIII - XIX là

A. học thuyết chủ nghĩa xã hội không tưởng.

B. học thuyết về di truyền học.

C. học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học.

D. học thuyết về sự tiến hóa của các loài sinh vật.

Câu 10. Những nhà khoa học tiên phong trong lĩnh vực tâm lí học là

A. I. Páp-lốp và S. Phroi.

B. A. Xmit và D. Ri-các-đô.

C. L. Phoi-ơ-bách và G. Hê-ghen.

D. C. Mác và Ph.Ăng-ghen.

Câu 11. Các thành tựu khoa học, kĩ thuật thế kỉ XVIII - XIX đã tác động trực tiếp đến đời sống xã hội loài người, đưa nhân loại bước vào thời đại

A. văn minh nông nghiệp.

B. văn minh công nghiệp.

C. văn minh hậu công nghiệp.

D. văn minh thông tin.

Câu 12. Bộ tiểu thuyết “Những người khốn khổ” là một trong những tác phẩm nổi tiếng của nhà văn nào?

A. Vích-to Huy-gô.

B. Lép Tôn-xtôi.

C. H. Ban-dắc.

D. Lo Bai-rơn.

Câu 13. Nhà văn Lép Tôn-xtôi là tác giả của tác phẩm nào dưới đây?

A. “Những người khốn khổ”.

B. “Chiến tranh và hòa bình”.

C. “Đông Gioăng”.

D. “Tấn trò đời”.

Câu 14. Vở ba-lê “Kẹp hạt dẻ” là một trong những tác phẩm nổi tiếng của

A. V.A. Mô-da.

B. L. Bét-tô-ven.

C. P.I. Tri-cốp-xki.

D. Ph. Sô-panh.

Câu 15. Sự phát triển của văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX không mang lại tác động nào dưới đây?

A. Hình thành quan điểm tư tưởng của tầng lớp tư sản.

B. Phản ánh mặt trái của chủ nghĩa tư bản, bênh vực người nghèo.

C. Ca ngợi chủ nghĩa tư bản, bảo vệ quyền lợi của những người giàu có.

D. Tác động trực tiếp đến cuộc đấu tranh chống áp bức của người lao động.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Chân trời sáng tạo có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 8, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn, Giải bài tập Lịch Sử 8 hay, ngắn gọn của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Lịch Sử và Địa Lí 8 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên