Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Kết nối tri thức Bài 4: Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Với lời giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 4: Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4.

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Kết nối tri thức Bài 4: Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Quảng cáo

Khởi động (trang 18)

Câu hỏi trang 18 Lịch Sử và Địa Lí lớp 4: Quan sát hình 1, em hãy trả lời các câu hỏi:

- Cột mốc xác định độ cao của đỉnh núi nào?

- Đỉnh núi này nằm ở vùng nào của nước ta? Nêu những hiểu biết của em về vùng đất đó.

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Kết nối tri thức Bài 4: Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Lời giải:

- Cột mốc xác định độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng (3143 m).

- Đỉnh núi này thuộc dãy Hoàng Liên Sơn ở vùng Tây Bắc Bộ của Việt Nam.

- Chia sẻ hiểu biết của em về vùng Tây Bắc:

+ Tây Bắc là vùng miền núi phía tây của miền Bắc Việt Nam, có chung đường biên giới với Lào và Trung Quốc.

Quảng cáo

+ Khu vực Tây Bắc còn được gọi là Tây Bắc Bắc Bộ và là một trong 3 tiểu vùng địa lý tự nhiên của vùng Bắc Bộ ở Việt Nam (2 tiểu vùng kia là: Vùng Đông Bắc và Đồng bằng sông Hồng)

+ Địa hình Tây Bắc hiểm trở, có nhiều khối núi và dãy núi cao chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam.

+ Về cơ bản, vùng Tây Bắc là không gian sinh sống và văn hóa của đồng bào các dân tộc Thái, Tày, Nùng, H'Mông..

Khám phá (trang 18, 23)

1. Vị trí địa lí

Câu hỏi trang 18 Lịch Sử và Địa Lí lớp 4: Đọc thông tin và quan sát hình 2, em hãy xác định vị trí của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ trên lược đồ.

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Kết nối tri thức Bài 4: Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Quảng cáo

Lời giải:

- Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng lãnh thổ nằm ở phía bắc của đất nước Việt Nam.

- Khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ giáp với:

+ Các tỉnh: Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam của Trung Quốc ở phía bắc;

+ Phía tây giáp Lào;

+ Phía nam giáp Đồng bằng sông Hồng và vùng Duyên hải miền Trung;

+ Phía đông giáp Vịnh Bắc Bộ.

2. Đặc điểm thiên nhiên

a) Địa hình

Câu hỏi trang 20 Lịch Sử và Địa Lí lớp 4: Đọc thông tin và quan sát các hình 2, 4, 5, em hãy:

- Xác định trên lược đồ: dãy núi Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan-xi-păng và cao nguyên Mộc Châu.

- Mô tả đặc điểm chính của địa hình ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Quảng cáo

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Kết nối tri thức Bài 4: Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Lời giải:

- Yêu cầu số 1: Xác định vị trí: dãy núi Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan-xi-păng và cao nguyên Mộc Châu

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Kết nối tri thức Bài 4: Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

- Yêu cầu số 2: Đặc điểm địa hình vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

+ Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có địa hình chủ yếu là đồi núi. Tại đây có nhiều dãy núi lớn, trong đó Hoàng Liên Sơn là dãy núi cao và đồ sộ nhất nước ta, đỉnh cao nhất là Phan-xi-păng (3143 m).

+ Trong vùng còn có một số cao nguyên và vùng đồi thấp. Các đồi có đặc điểm đỉnh tròn, sườn thoải, nằm ở nơi chuyển tiếp giữa vùng núi và đồng bằng, được gọi là vùng trung du.

b) Khí hậu

Câu hỏi trang 20 Lịch Sử và Địa Lí lớp 4:Đọc thông tin và quan sát hình 6, em hãy nêu đặc điểm nổi bật của khí hậu vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Kết nối tri thức Bài 4: Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Lời giải:

- Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với mùa đông lạnh nhất cả nước.

- Khí hậu của vùng cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi độ cao địa hình. Ở các vùng núi cao nhiệt độ hạ thấp, vào các tháng mùa đông đôi khi có tuyết rơi (thị xã Sa Pa - tỉnh Lào Cai, đỉnh núi Mẫu Sơn - tỉnh Lạng Sơn,...).

c) Sông ngòi

Câu hỏi trang 21 Lịch Sử và Địa Lí lớp 4: Đọc thông tin và quan sát hình 2, 7, 8, em hãy

- Xác định trên lược đồ các sông lớn ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

- Nêu đặc điểm chính của sông ngòi ở vùng.

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Kết nối tri thức Bài 4: Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Lời giải:

- Yêu cầu số 1: Xác định một số sông lớn trên lược đồ

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Kết nối tri thức Bài 4: Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

- Yêu cầu số 2: Đặc điểm sông ngòi

+ Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có nhiều sông lớn như sông Hồng, sông Đà, sông Chảy, sông Lô, sông Gâm,...

+ Các sông trong vùng đều có nhiều thác ghềnh, có khả năng phát triển thuỷ điện.

d) Khoáng sản

Câu hỏi trang 21 Lịch Sử và Địa Lí lớp 4: Đọc thông tin và quan sát hình 2, em hãy kể tên và xác định trên lược đồ một số khoáng sản chính ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Kết nối tri thức Bài 4: Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Lời giải:

- Một số loại khoáng sản chính ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là: than đá; sắt; man-gan; Ti-tan; Vàng; đồng; thiếc; A-pa-tít; Đá vôi,…

3. Ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên đối với sản xuất và đời sống

Câu hỏi trang 21 Lịch Sử và Địa Lí lớp 4: Đọc thông tin và quan sát các hình từ 9 đến 14, em hãy cho biết điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng như thế nào đối với đời sống và sản xuất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Kết nối tri thức Bài 4: Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Lời giải:

- Điều kiện tự nhiên của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ tạo thuận lợi để phát triển nhiều ngành kinh tế, như:

+ Công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản, thuỷ điện;

+ Trồng và chế biến cây công nghiệp, cây ăn quả, dược liệu,...

+ Du lịch.

- Tuy nhiên, người dân trong vùng cũng gặp một số khó khăn trong sinh hoạt và sản xuất do địa hình bị chia cắt, thiên tai (lũ quét, sạt lở đất, sương muối, rét đậm, rét hại,...)....

4. Biện pháp bảo vệ thiên nhiên và phòng, chống thiên tai

Câu hỏi 1 trang 23 Lịch Sử và Địa Lí lớp 4: Dựa vào kiến thức đã học, em hãy kể tên một số thiên tai thường xảy ra ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Lời giải:

- Một số thiên tai thường xảy ra ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là: lũ quét, sạt lở đất, sương muối, rét đậm, rét hại,...

Câu hỏi 2 trang 23 Lịch Sử và Địa Lí lớp 4: Đọc thông tin và sơ đồ hình 15, em hãy nêu một số biện pháp góp phần bảo vệ thiên nhiên và phòng, chống thiên tai.

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Kết nối tri thức Bài 4: Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Lời giải:

- Một số biện pháp góp phần bảo vệ thiên nhiên và phòng, chống thiên tai ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là:

+ Trồng rừng và bảo vệ rừng.

+ Xây dựng các công trình thủy lợi.

+ Di chuyển người dân khỏi nơi có nguy cơ xảy ra thiên tai.

+ Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.

+ Giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng, chống thiên tai.

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 trang 23

Luyện tập (trang 23)

Luyện tập 1 trang 23 Lịch Sử và Địa Lí lớp 4: Hãy cho biết trong các câu sau câu nào đúng, câu nào sai.

a) Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ tiếp giáp với hai quốc gia là Lào và Campuchia (Cambodia).

b) Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với mùa đông lạnh nhất cả nước.

c) Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có nhiều sông lớn thuận lợi cho phát triển thuỷ điện.

d) Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là nơi giàu tài nguyên khoáng sản bậc nhất cả nước.

Lời giải:

- Câu a) sai. Vì: vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ tiếp giáp với hai quốc gia là Lào và Trung Quốc.

- Câu b), c), d) đúng.

Vận dụng (trang 23)

Vận dụng trang 23 Lịch Sử và Địa Lí lớp 4: Nếu đi du lịch ở thị xã Sa Pa, em sẽ chọn đi vào mùa nào trong năm? Vì sao?

Lời giải:

- Nếu đi du lịch ở thị xã Sa Pa, em sẽ chọn đi vào cuối mùa xuân và mùa hè (khoảng từ tháng 3 đến tháng 7 dương lịch) vì:

+ Vào khoảng thời gian này, thời tiết ở Sa Pa tương đối ôn hòa: ban ngày nắng ấm, ban đêm se lạnh.

+ Đây là khoảng thời gian mà các thung lũng hoa ở Sa Pa đang khoe sắc. Với các loại hoa như: mơ, mận, đỗ quyên,…

Xem thêm lời giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn, Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Kết nối tri thức (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên