Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Kết nối tri thức Bài 8: Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Với lời giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 8: Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4.

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Kết nối tri thức Bài 8: Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Quảng cáo

Khởi động (trang 36)

Câu hỏi trang 36 Lịch Sử và Địa Lí lớp 4: Hãy mô tả những điều em quan sát được về thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ qua hình 1.

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Kết nối tri thức Bài 8: Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Lời giải:

- Những điều em quan sát được về thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ qua hình 1:

+ Dòng sông Hồng cung cấp nước cho hoạt động sinh hoạt và sản xuất của cư dân; đồng thời bồi đắp phù sa cho các cánh đồng thêm màu mỡ, trù phú.

+ Địa hình bằng phẳng; không có núi cao, vực sâu hiểm trở.

+ Khí hậu thuận hòa, cây cối tốt tươi.

+ Dân cư tập trung đông đúc.

Khám phá (trang 36, 39)

1. Vị trí địa lí

Quảng cáo

Câu hỏi trang 36 Lịch Sử và Địa Lí lớp 4: Đọc thông tin và quan sát hình 2, em hãy:

- Xác định vị trí của vùng Đồng bằng Bắc Bộ trên lược đồ.

- Kể tên những vùng tiếp giáp với vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Kết nối tri thức Bài 8: Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Lời giải:

- Yêu cầu số 1: Xác định vị trí của Đồng bằng Bắc Bộ

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Kết nối tri thức Bài 8: Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ

- Yêu cầu số 2: Đồng bằng Bắc Bộ tiếp giáp với: vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, vùng Duyên hải miền Trung và vịnh Bắc Bộ.

2. Đặc điểm thiên nhiên

a) Địa hình

Quảng cáo

Câu hỏi trang 37 Lịch Sử và Địa Lí lớp 4: Đọc thông tin và quan sát hình 2, em hãy nêu đặc điểm địa hình của vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Kết nối tri thức Bài 8: Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Lời giải:

- Địa hình vùng Đồng bằng Bắc Bộ tương đối bằng phẳng, độ cao trung bình dưới 25 m.

- Đồng bằng có dạng hình tam giác và vẫn tiếp tục mở rộng về phía biển.

b) Khí hậu

Câu hỏi trang 38 Lịch Sử và Địa Lí lớp 4: Đọc thông tin, em hãy cho biết:

- Nhiệt độ và lượng mưa trung bình năm của vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

- Các mùa trong năm của vùng.

Lời giải:

Quảng cáo

- Vùng Đồng bằng Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình năm trên 23°C; lượng mưa trung bình năm từ 1600 mm đến 1800 mm.

- Ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ, trong năm có đủ 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Trong đó: mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều; mùa đông lạnh, ít mưa.

c) Sông ngòi

Câu hỏi trang 36 Lịch Sử và Địa Lí lớp 4: Đọc thông tin và quan sát hình 2, em hãy kể tên và xác định trên lược đồ một số sông lớn ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Kết nối tri thức Bài 8: Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Lời giải:

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Kết nối tri thức Bài 8: Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ

d) Đất và sinh vật

Câu hỏi trang 38 Lịch Sử và Địa Lí lớp 4: Đọc thông tin và quan sát các hình 4, 5, em hãy:

- Cho biết tên loại đất chính ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

- Nêu đặc điểm của sinh vật tự nhiên ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Kết nối tri thức Bài 8: Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Lời giải:

- Các loại đất chính ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ là: đất phù sa; đất phèn, đất mặn,…

- Đặc điểm sinh vật tự nhiên ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ:

+ Sinh vật tự nhiên rất phong phú nhưng chịu tác động mạnh mẽ bởi con người.

+ Hiện nay, nhiều loài động, thực vật tự nhiên được bảo vệ trong các khu bảo tồn thiên nhiên. Ví dụ như: Vườn quốc gia Cúc Phương; Vườn Quốc gia Ba Vì; Vườn quốc gia Xuân Thủy,…

3. Một số thuận lợi và khó khăn của vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Câu hỏi trang 39 Lịch Sử và Địa Lí lớp 4: Đọc thông tin, em hãy nêu những thuận lợi và khó khăn của vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

Lời giải:

- Thuận lợi:

+ Vị trí địa lí thuận lợi cho việc giao lưu, trao đổi hàng hoá với các vùng khác.

+ Địa hình bằng phẳng thuận lợi cho giao thông, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

+ Hệ thống sông ngòi dày đặc cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất, phát triển giao thông đường thuỷ.

- Khó khăn:

+ Vào mùa đông nhiệt độ của vùng Đồng bằng Bắc Bộ xuống thấp ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi và sức khoẻ của con người.

+ Vào mùa hạ, mưa nhiều, nước sông dâng cao, gây ra ngập lụt.

4. Bảo vệ thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Câu hỏi trang 39 Lịch Sử và Địa Lí lớp 4: Đọc thông tin và quan sát các hình 6, 7, em hãy cho biết một số biện pháp để bảo vệ thiên nhiên ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Kết nối tri thức Bài 8: Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Lời giải:

- Một số biện pháp để bảo vệ thiên nhiên ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ là:

+ Sử dụng phân bón hữu cơ;

+ Xử lí nước thải, phân loại rác và bỏ rác đúng nơi quy định;

+ Trồng cây;

+ Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên;

+ Giáo dục và tuyên truyền bảo vệ thiên nhiên,...

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 trang 40

Luyện tập (trang 40)

Luyện tập trang 40 Lịch Sử và Địa Lí lớp 4: Hoàn thành bảng sau vào vở:

ĐẶC ĐIỂM, ẢNH HƯỞNG CỦA YẾU TỐ TỰ NHIÊN VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT

Yếu tố tự nhiên

Đặc điểm

Ảnh hưởng

Địa hình

?

?

Khí hậu

?

?

Sông ngòi

?

?

Lời giải:

Yếu tố tự nhiên

Đặc điểm

Ảnh hưởng

Địa hình

- Tương đối bằng phẳng, độ cao trung bình dưới 25 m.

- Địa hình có dạng hình tam giác và vẫn tiếp tục mở rộng về phía biển.

- Thuận lợi cho giao thông, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Khí hậu

- Khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bình năm trên 23°C; lượng mưa trung bình năm từ 1600 mm đến 1800 mm.

- Mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều; mùa đông lạnh, ít mưa.

- Mùa hạ mưa nhiều, nước sông dâng cao, gây ngập lụt.

- Mùa đông lạnh giá, ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng, vật nuôi và sức khỏe con người.

Sông ngòi

- Hệ thống sông ngòi dày đặc với nhiều sông lớn.

- Sông ngòi cung cấp lượng nước và phù sa lớn.

- Cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất, phát triển giao thông đường thuỷ.

Vận dụng (trang 40)

Vận dụng trang 40 Lịch Sử và Địa Lí lớp 4: Tìm hiểu và giới thiệu về một con sông ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

Lời giải:

(*) Tham khảo: Giới thiệu về sông Hồng

- Sông Hồng còn có tên gọi khác là Hồng Hà hoặc sông Cái. Dòng sông này có tổng chiều dài khoảng 1149 km, bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy vào lãnh thổ Việt Nam theo hướng Tây Bắc - Đông Nam rồi đổ ra vịnh Bắc Bộ.

- Các phụ lưu chính của sông Hồng trên lãnh thổ Việt Nam có thể kể đến là sông Đà, sông Lô.

- Chế độ nước sông Hồng có hai mùa:

+ Mùa lũ bắt đầu từ tháng 6 và kết thúc vào tháng 10, phù hợp với mùa mưa.

+ Mùa cạn bắt đầu từ tháng 11 và kết thúc vào tháng 5 năm sau, lượng nước mùa cạn chỉ chiếm khoảng 25% tổng lượng nước cả năm.

- Lượng phù sa của sông Hồng rất lớn, trung bình khoảng 100 triệu tấn/nǎm.

- Sông Hồng góp phần quan trọng trong sinh hoạt đời sống cũng như trong sản xuất của cư dân vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Ngoài những giá trị kinh tế, sông Hồng còn làm nên một cảnh quan vô cùng đẹp cho vùng đồng bằng Bắc Bộ. Người ta ví nó như một con Rồng đỏ uốn lượn hùng dũng và sinh động.

Xem thêm lời giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn, Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Kết nối tri thức (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên