Trắc nghiệm bài Chạy giặc có đáp án

Trắc nghiệm bài Chạy giặc có đáp án

A. Tìm hiểu chung về bài thơ Chạy giặc

Câu 1 : Bài thơ Chạy giặc là của tác giả nào?

A. Cao Bá Quát

B. Nguyễn Khuyến

C. Nguyễn Đình Chiểu

D. Trần Tú Xương

Chạy giặc (Nguyễn Đình Chiểu)

Chọn đáp án : C

Câu 2 : Căn cứ vào hoàn cảnh lịch sử, cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu và nội dung bài thơ Chạy giặc, bài thơ được ra đời trong hoàn cảnh nào?

A. Sau khi Pháp tấn công Đà Nẵng ngày 31/8/1858

B. Sau khi thành Gia Định bị thực dân Pháp tấn công ngày 17/2/1859

C. Sau khi kinh thành Huế bị thực dân Pháp tấn công ngày 17/2/1859

D. Sau khi Vĩnh Long bị thực dân Pháp tấn công ngày 17/2/1859

Căn cứ vào hoàn cảnh lịch sử, cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu và nội dung tác phẩm, có người cho rằng bài thơ được tác giả viết ngay sau khi thành Gia Định bị thực dân Pháp tấn công ngày 17/2/1859.

Chọn đáp án : B

Câu 3 : Bài thơ Chạy giặc được viết theo thể thơ nào?

A. Thất ngôn tứ tuyệt

B. Thất ngôn trường thiên

C. Thất ngôn

D. Thất ngôn bát cú

Thể thơ: Thất ngôn bát cú

Chọn đáp án : D

Câu 4 : Sắp xếp lại vị trí các câu thơ sau:

Hỏi trang dẹp loạn rày đâu vắng,

Nỡ để dân đen mắc nạn này?

Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây,

Một bàn cờ thế phút sa tay.

Bến Nghé của tiền tan bọt nước,

Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây.

Bỏ nhà lũ trẻ lơ thơ chạy,

Mất ổ bầy chim dáo dác bay.

Bài thơ Chạy giặc

Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây,

Một bàn cờ thế phút sa tay.

Bỏ nhà lũ trẻ lơ thơ chạy,

Mất ổ bầy chim dáo dác bay.

Bến Nghé của tiền tan bọt nước,

Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây.

Hỏi trang dẹp loạn rày đâu vắng,

Nỡ để dân đen mắc nạn này?

Câu 5 : Nội dung chính của các câu thơ dưới đây là gì?

Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây,

Một bàn cờ thế phút sa tay.

Bỏ nhà lũ trẻ lơ thơ chạy,

Mất ổ bầy chim dáo dác bay.

Bến Nghé của tiền tan bọt nước,

Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây

A. Cảnh đất nước và nhân dân khi thực dân Pháp đến xâm lược

B. Tâm trạng, thái độ của tác giả trước cảnh nước mất, nhà tan

C. Cả hai đáp án trên đều đúng

D. Cả hai đáp án trên đều sai

Sáu câu thơ đầu: Cảnh đất nước và nhân dân khi thực dân Pháp đến xâm lược.

Chọn đáp án : A

Câu 6 Giá trị hiện thực thể hiện trong bài thơ Chạy giặc là:

A. Bộc lộ nỗi đau mất nước

B. Bộc lộ lòng yêu nước

C. Tái hiện chân thực cảnh quê hương khi thực dân Pháp đến tàn sát

D. Tất cả các đáp án trên

Giá trị hiện thực: Bài thơ đã tái hiện chân thực cảnh quê hương khi thực dân Pháp đến tàn sát.

Chọn đáp án : C

Câu 7 : Gía trị tư tưởng được thể hiện trong bài thơ Chạy giặc là:

A. Tái hiện chân thực cảnh quê hương khi thực dân Pháp đến tàn sát

B. Thể hiện tình yêu thương nhân dân tha thiết

C. Bộc lộ lòng yêu nước, thương dân tha thiết, lòng căm thù giặc sâu sắc

D. Tất cả các đáp án trên

Giá trị tư tưởng: Bộc lộ lòng yêu nước, thương dân tha thiết, lòng căm thù giặc sâu sắc.

Chọn đáp án : C

Câu 8 : Đáp án không phải nghệ thuật được sử dụng trong bài thơ Chạy giặc?

A. Các biện pháp tu từ: từ láy, phép đối

B. Vận dụng sáng tạo hình ảnh, thành ngữ dân gian

C. Hình ảnh thơ gợi hình gợi cảm

D. Ngôn ngữ thơ tinh tế, giàu cảm xúc

Giá trị nghệ thuật:

- Các biện pháp tu từ: từ láy, phép đối

- Hình ảnh thơ gợi hình, gợi cảm

- Ngôn ngữ thơ tinh tế, giàu cảm xúc

Chọn đáp án : B

Câu 9 : Bài thơ Chạy giặc còn có tên gọi khác là gì?

A. Chạy Mĩ

B. Chạy Pháp

C. Chạy Tây

D. Chạy loạn

Chạy giặc còn có tên gọi khác là Chạy Tây.

Chọn đáp án : C

B. Phân tích bài thơ Chạy giặc.

Câu 1 :

“Tan chợ vưa nghe tiếng súng Tây,”

“Súng Tây” là chỉ tiếng súng của ai?

A. Thực dân Pháp

B. Đế quốc Mĩ

C. Thực dân Anh

D. Tất cả đều sai

Tây : chỉ thực dân Pháp

Chọn đáp án : A

Câu 2 : Thời điểm khi diễn ra cuộc tàn sát của thực dân Pháp?

A. Tan học

B. Tan chợ

C. Tan ca

D. Tất cả các đáp án trên đều sai

- Thời điểm: tan chợ

⇒ Nơi đông đúc, thời khắc hướng về sự đoàn viên, sum họp, quân quần.

Chọn đáp án : B

Câu 3 : Trong bài thơ Chạy giăc, hình ảnh nào lần đầu tiên xuất hiện trong văn học Việt Nam?

A. Bầy chim

B. Dân đen

C. Tan chợ

D. Súng Tây

Âm thanh “súng Tây” lần đầu xuất hiện trong văn học, gợi sự tàn bạo, hủy diệt hàng loạt.

Chọn đáp án : D

Câu 4 : Khi giặc đến, đất nước rơi vào tình thế như thế nào?

A. Trong tư thế sẵn sàng chiến đấu với kẻ thù

B. Đang phòng thủ, chuẩn bị lực lượng chiến đấu

C. Tình thế bất ngờ, thất thế, mất chủ động

D. Tất cả các đáp án trên

- Đất nước trong tình thế “Bàn cờ phút sa tay”

⇒ Tình thế bất ngờ, thất thế, mất chủ động

⇒ Giặc đến phá tan cuộc sống bình yên của nhân dân. Đất nước rơi vào tình trạng nguy kịch

Chọn đáp án : C

Câu 5 : Hai câu thơ nào sau đây trong hài Chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu thể hiện rõ nét nhất sự hoảng hốt, ngơ ngác, mất phương hướng của nhân dân khi giặc Pháp xâm lược?

A. Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây, / Một bàn cờ thế phút sa tay”

B. “Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy, / Mất ổ đàn chim dáo dác bay”

C. “Bến Nghé của tiền tan bọt nước / Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây”

D. “Hỏi trang dẹp loạn rày đâu vắng / Nỡ để dân đen mắc nạn này?”

Hai câu thơ thể hiện sự ngơ ngác, hoảng hốt, mất phương hướng của nhân dân khi giặc Pháp xâm lược:

“Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy,

< Mất ổ đàn chim dáo dác bay”

Chọn đáp án : B

Câu 6 :

“Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy,

Mất ổ đàn chim dáo dác bay”

Hai câu thơ sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

A. Ẩn dụ

B. Hoán dụ

C. Nhân hóa

D. Đảo ngữ

- Nghệ thuật đảo ngữ: “bỏ nhà”, “mất ổ” được đảo lên đầu câu.

⇒ Tác dụng: nhấn mạnh nỗi ám ảnh bi thương về cảnh chạy giặc của dân làng.

Chọn đáp án : D

Câu 7 : Địa danh nổi tiếng nào được tác giả Nguyễn Đình Chiểu nhắc đến trong bài thơ Chạy giặc?

A. Bến Nghé

B. Đồng Nai

C. Cả hai đáp án trên đều đúng

D. Cả hai đáp án trên đều sai

Các địa danh nổi tiếng được nhắc đến:

+ Bến Nghé: Tên cũ của sông Sài Gòn; cũng là địa danh chỉ thành Gia Định, thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh ngày nay.

+ Đồng Nai: địa danh chỉ phần đất miền đông Nam Bộ, cũng là tên một con sông chảy vào Nhà Bè, gần Sài Gòn.

Chọn đáp án : C

Câu 8 :

“Hỏi trang dẹp loạn rày đâu vắng

Nỡ để dân đen mắc nạn này?"

Hai câu thơ bộc lộ tâm tư gì của tác giả Nguyễn Đình Chiểu?

A. Kêu gọi dân chúng không nên sợ giặc, phải quyết tâm đứng lên đánh đuổi quân thù.

B. Phê phán triều đình Huế không quan tâm đến việc bảo vệ người dân, đồng thời thể hiện nỗi chờ mong khắc khoải sự xuất hiện của trang dẹp loạn để cứu nước.

C. Muốn ra tay cứu giúp dân chúng qua cơn lửa đạn.

D. Sự phẫn uất và bế tắc trước hiện thực

Hai câu thơ tái hiện bức tranh hiện thực: quê hương ngập tràn bóng giặc nhưng triều đình không có một động thái nào. Từ đó bộc lộ tâm trạng phẫn uất, thất vọng đồng thời thể hiện nỗi chờ mong khắc khoải sự xuất hiện của trang dẹp loạn để cứu nước.

Chọn đáp án : B

Câu 9 : Nối cột A với nội dung cột B sao cho phù hợp:

A. Hai câu đề

B. Hai câu thực

C. Hai câu luận

D. Hai câu kết

1. Lời kêu gọi tha thiết lòng yêu nước trong mỗi người để hành động chống kẻ thù xâm lược.

2. Cảnh trù phú, tươi đẹp, bình yên trước kia đã bị hủy diệt đến kiệt cùng, tan hoang.

3. Giặc đến tàn phá cuộc sống yên bình của nhân dân. Đất nước rơi vào cảnh khốn cùng.

4. Cảnh chạy giặc trong nỗi kinh hoàng của nhân dân.

- Hai câu đề: Giặc đến tàn phá cuộc sống yên bình của nhân dân. Đất nước rơi vào cảnh khốn cùng.

- Hai câu thực: Cảnh chạy giặc trong nỗi kinh hoàng của nhân dân.

- Hai câu luận: Cảnh trù phú, tươi đẹp, bình yên trước kia đã bị hủy diệt đến kiệt cùng, tan hoang.

- Hai câu kết: Lời kêu gọi tha thiết lòng yêu nước trong mỗi người để hành động chống kẻ thù xâm lược.

Câu 10 : Ý kiến sau đây đúng hay sai? Có ý kiến cho rằng: “Sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu sống dậy và hướng tới chúng ta những bài ca yêu nước. Điều này được thể hiện qua bài thơ Chạy giặc”

A. Đúng

B. Sai

- Bài thơ “Chạy giặc” là một bài ca yêu nước chống xâm lăng. Năm 1859, thực dân Pháp nổ súng tấn công thành Gia Định. Đất nước rơi vào thảm họa - Nguyễn Đình Chiểu viết bài thơ “Chạy giặc" bằng thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật ghi lại sự kiện bi thảm này. Đặc biệt qua hai câu kết, tác giả kêu gọi tha thiết tình yêu đất nước trong mỗi người để hành động chống lại kẻ thù xâm lược.

Chọn đáp án : A

Xem thêm các Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 11 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên