Trắc nghiệm bài Thao tác lập luận phân tích có đáp án

Trắc nghiệm bài Thao tác lập luận phân tích có đáp án

Câu 1 : Chọn đáp án đúng về khái niệm phân tích:

A. Phân tích là chia tách đối tượng, sự vật hiện tượng thành nhiều bộ phận, yếu tố nhỏ để đi sâu xem xét kĩ lưỡng nội dung và mối liên hệ bên trong của đối tượng.

B. Phân tích là cách nghĩa một sự vật, hiện tượng, khái niệm để người đó hiểu rõ, hiểu đúng vấn đề.

C. Phân tích là bàn bạc, đánh giá, nhận xét về một vấn đề nào đó.

D. Dùng những bằng chứng chân thực, đã được chứng tỏ để thừa nhận đối tượng.

Phân tích là chia tách đối tượng, sự vật, hiện tượng thành nhiều bộ phận, yếu tố nhỏ để đi sâu xem xét kĩ lưỡng nội dung và mối liên hệ bên trong của đối tượng.

Chọn đáp án : A

Câu 2 : Đối tượng phân tích trong bộ môn văn học là:

1. một nhận định, một văn bản

2. tác phẩm, một phần tác phẩm

3. nhân vật, các yếu tố cụ thể

4. hình tượng

5. tất cả các phương án trên

Đối tượng phân tích trong bộ môn văn học: một nhận định, văn bản, tác phẩm, một phần tác phẩm, nhân vật, các yếu tố cụ thể,…

Câu 3 : Tác dụng của phân tích là:

A. Làm rõ đặc điểm về nội dung

B. Làm rõ đặc điểm về cấu trúc và các mối quan hệ bên trong, bên ngoài của đối tượng

C. Làm rõ đặc điểm về hình thức

D. Thấy được giá trị ý nghĩa của sự vật hiện tượng

E. Tất cả các đáp án trên

Tác dụng của phân tích: thấy được giá trị ý nghĩa của sự vật, hiện tượng, mối quan hệ giữa hình thức với bản chất, nội dung. Phân tích giúp nhận thức đầy đủ, sâu sắc cái giá trị hoặc phi giá trị của đối tượng.

Chọn đáp án : E

Câu 4 : Yêu cầu khi phân tích là gì?

A. Phải nắm vững đặc điểm hình thức của đối tượng để chia tách một cách hợp lí.

B. Phải nắm vững đặc điểm cấu trúc của đối tượng để chia tách một cách hợp lí.

C. Phải nắm vững đặc điểm nội dung của đối tượng để chia tách một cách hợp lí.

D. Phải nắm vững đặc điểm ý nghĩa của đối tượng để chia tách một cách hợp lí.

Yêu cầu phân tích: Phải nắm vững đặc điểm cấu trúc của đối tượng để chia tách một cách hợp lí. Sau khi phân tích tìm hiểu từng bộ phận, chi tiết phải tổng hợp khái quát lại để nhận thức đối tượng đầy đủ, sâu sắc và trình bày ngắn gọn.

Chọn đáp án : B

Câu 5 : Cách làm khi phân tích:

A. Khám phá chức năng biểu hiện của các chi tiết.

B. Dùng phép liên tưởng để mở rộng nội dung, ý nghĩa.

C. Cả hai đáp án trên đều đúng.

D. Cả hai đáp án trên đều sai.

Cách làm:

- Khám phá chức năng biểu hiện của các chi tiết

- Dùng phép liên tưởng để mở rộng nội dung, ý nghĩa

Chọn đáp án : C

Câu 6 : Nối nội dung cột A với cột B cho thích hợp:

A. Phân tích

B. Chứng minh

C. Bình luận

D. Bác bỏ

1. bàn bạc, đánh giá, nhận xét về một vấn đề.

2. trao đổi, tranh luận ý kiến được cho là sai.

3. dùng những bằng chứng chân thực, đã được thừa nhận để chứng to đối tượng.

4. là cắt nghĩa một sự vật, hiện tượng, khái niệm để người đó hiểu rõ, hiểu đúng vấn đề.

Các thao tác lập luận trong văn nghị luận:

- Giải thích: là cắt nghĩa một sự vật, hiện tượng, khái niệm để người đó hiểu rõ, hiểu đúng vấn đề.

- Phân tích: là cách chia nhỏ đối tượng thành nhiều yếu tố bộ phận để đi sâu vào xem xét một cách toàn diện về nội dung, hình thức của đối tượng.

- Chứng minh: dùng những bằng chứng chân thực, đã được thừa nhận để chứng to đối tượng.

- Bình luận: bàn bạc, đánh giá, nhận xét về một vấn đề.

Bác bỏ: trao đổi, tranh luận ý kiến được cho là sai.

Xem thêm các Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 11 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2005 - Toán Lý Hóa