Soạn bài Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội (siêu ngắn)

Soạn bài Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội

Đề 01:

1. Mở bài

Nêu vấn đề nghị luận

2. Thân bài

   - Khái quát thực trạng tai nạn giao thông: một quốc nạn, số vụ tai nạn giao thông không ngừng tăng lên qua các năm,...

   - Nguyên nhân:

      + Chủ quan: ý thức của người tham gia giao thông chưa cao,...

      + Khách quan: chế tài xử lí chưa nghiêm, công tác quản lí, thanh tra còn nhiều lỏng lẻo, cơ sở vật chất, đường sá còn nhiều hạn chế,...

   - Hậu quả:

      + ảnh hưởng tới sức khỏe: chấn thương sọ não, bại liệt,... và thậm chí cả cái chết

      + gánh nặng cho gia đình, xã hội,...

      + thiệt hại về kinh tế

      + gây mất trật tự an toàn xã hội

   - Biện pháp:

      + Đề ra chế tài phù hợp, xử lí nghiêm những trường hợp vi phạm

      + Nâng cao chất lượng đường sá, cơ sở vật chất,...

      + Tuyên truyền, giáo dục ý thức cho người tham gia giao thông

      + Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về luật an toàn giao thông.

3. Kết bài

   - Khái quát vấn đề

   - Suy nghĩ của bản thân

Đề 02:

1. Mở bài

Nêu vấn đề nghị luận

2. Thân bài

   - Thực trạng trẻ em lang thang, cơ nhỡ ở nước ta hiện nay:

      + Số lượng không ngừng tăng lên

      + Đối diện với nguy cơ thất học, rơi vào các tệ nạn xã hội,...

      + Bị bóc lột sức khỏe, tinh thần, nhân phẩm,...

   - Nguyên nhân:

      + Do cuộc sống đói nghèo, lạc hậu

      + Bị bỏ rơi

      + Biến cố gia đình, sống thiếu tình yêu thương, sự quan tâm của bố mẹ,..

   - Ý nghĩa việc xuất hiện những “mái ấm tình thương”:

      + “Mái ấm tình thương” được xây dựng ngày càng nhiều ở nước ta

      + Tạo cơ hội để trẻ em lang thang, cơ nhỡ được học tập, tương lai tốt đẹp hơn

      + Giảm bớt gánh nặng cho xã hội

      + Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

   - Biện pháp nhân rộng:

      + Tuyên truyền, nêu cao giá trị, ý nghĩa của những “mái ấm tình thương”

      + Kêu gọi sự ủng hộ của các cá nhân, tổ chức

      + Thành lập các tổ chức tình nguyện

3. Kết bài

   - Khái quát vấn đề nghị luận

   - Suy nghĩ của bản thân

Đề 03:

1. Mở bài

Nêu vấn đề nghị luận

2. Thân bài

   - Thực trạng tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục ở nước ta hiện nay

   - Bình luận về hiện tượng:

      + Phân tích những hậu quả của hiện tượng

      + Nguyên nhân

      + Biện pháp khắc phục

3. Kết bài

   - Khái quát vấn đề nghị luận

   - Suy nghĩ của bản thân

Xem thêm các bài soạn văn lớp 12 siêu ngắn gọn, hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên